Kompetanse

I alle våre prosjekter tar vi utgangspunkt i menneskene som skal bebo, bruke og forholde seg til bygningen. Denne holdningen ønsker vi å ivareta gjennom hele prosjekteringsprosessen, det krever omsorg for alle ledd – fra det overordnede plangrepet til den lille detaljen, fra skisse til ferdig bygg.

Bærekraft

RATIO arkitekter as har som mål å være et kompetansemiljø på miljøriktig prosjektering. Vi ser at energibesparende bygging og energioptimaliserende byggeprosess er skritt i riktig retning mot en bedre balanse mellom kultur og natur, samtidig som rammebetingelsene for kommende generasjoner blir forbedret.

Det er vårt ønske å bygge for en energieffektiv framtid som verdsetter også interesse for estetikk, stedstilpassede løsninger, lys, rom og materialer. Vi vil lage bygg med lang og holdbar levetid, godt inneklima og varige materialer.

Derfor tror vi på at helhetlig og integrert byggeprosess vil være med til å berike tradisjonell byggeteknikk, og at energioptimalisering kan skje uten å gå på kompromiss med våre visjoner om en menneskelig arkitektur.

For å nå dette gjennomføres fortløpende kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere. Den viktigste kompetanseutviklingen skjer likevel gjennom arbeid med prosjekter med ambisiøse miljøkrav. Vi har bl.a vært arkitekter for Oslos første passivhus og arbeider for tiden med flere lavenergi- og passivhusprosjekter. Vi ønsker å være pådrivere for gode miljøløsninger – for en bærekraftig arkitektur.

Vi er en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet og den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig for allmennheten, oppdragsgivere og leverandører ved forespørsel til post@ratioark.no.

Helse

RATIO arkitekter as har som mål å være et kompetansemiljø på miljøriktig prosjektering. Vi ser at energibesparende bygging og energioptimaliserende byggeprosess er skritt i riktig retning mot en bedre balanse mellom kultur og natur, samtidig som rammebetingelsene for kommende generasjoner blir forbedret.

Det er vårt ønske å bygge for en energieffektiv framtid som verdsetter også interesse for estetikk, stedstilpassede løsninger, lys, rom og materialer. Vi vil lage bygg med lang og holdbar levetid, godt inneklima og varige materialer.

Derfor tror vi på at helhetlig og integrert byggeprosess vil være med til å berike tradisjonell byggeteknikk, og at energioptimalisering kan skje uten å gå på kompromiss med våre visjoner om en menneskelig arkitektur.

For å nå dette gjennomføres fortløpende kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere. Den viktigste kompetanseutviklingen skjer likevel gjennom arbeid med prosjekter med ambisiøse miljøkrav. Vi har bl.a vært arkitekter for Oslos første passivhus og arbeider for tiden med flere lavenergi- og passivhusprosjekter. Vi ønsker å være pådrivere for gode miljøløsninger – for en bærekraftig arkitektur.

Vi er en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet og den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig for allmennheten, oppdragsgivere og leverandører ved forespørsel til post@ratioark.no.

Utdanning

RATIO arkitekter as har som mål å være et kompetansemiljø på miljøriktig prosjektering. Vi ser at energibesparende bygging og energioptimaliserende byggeprosess er skritt i riktig retning mot en bedre balanse mellom kultur og natur, samtidig som rammebetingelsene for kommende generasjoner blir forbedret.

Det er vårt ønske å bygge for en energieffektiv framtid som verdsetter også interesse for estetikk, stedstilpassede løsninger, lys, rom og materialer. Vi vil lage bygg med lang og holdbar levetid, godt inneklima og varige materialer.

Derfor tror vi på at helhetlig og integrert byggeprosess vil være med til å berike tradisjonell byggeteknikk, og at energioptimalisering kan skje uten å gå på kompromiss med våre visjoner om en menneskelig arkitektur.

For å nå dette gjennomføres fortløpende kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere. Den viktigste kompetanseutviklingen skjer likevel gjennom arbeid med prosjekter med ambisiøse miljøkrav. Vi har bl.a vært arkitekter for Oslos første passivhus og arbeider for tiden med flere lavenergi- og passivhusprosjekter. Vi ønsker å være pådrivere for gode miljøløsninger – for en bærekraftig arkitektur.

Vi er en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet og den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig for allmennheten, oppdragsgivere og leverandører ved forespørsel til post@ratioark.no.

Brukerprosess

Kultur

RATIO arkitekter har som mål å være en relevant og attraktiv medspiller i alle typer kulturbygg. Kulturens betydning i hverdagslivet kan vanskelig overvurderes, og arenaer for formidling av alle typer kunst- og kulturuttrykk har ikke minst vist sin verdi i den perioden vi var forhindret i å delta fysisk i dem.

Vår metode er å lytte til dem som bruker byggene, på alle nivåer. Fasilitetene skal fungere optimalt i det daglige, økonomisk, driftsmessig og teknisk, og ikke minst vare over tid. Men først og fremst skal de være med og løfte sinnet, inspirere og stemme til andakt og innlevelse i høytider og de spesielle anledninger.

Vi har erfaring fra alle typer kulturelle arenaer, fra museer og kirker til teater og konsertscener, og møter aktørene som skal bruke byggene med samme nysgjerrighet og ydmykhet som alle andre oppgaver. I tillegg er vår rolle som koordinator mellom svært avanserte teknisk, scenisk og akustisk ekspertise avgjørende for å få et helhetlig og harmonisk resultat. Målet er å finne løsninger som i minst mulig grad legger begrensninger på mulighetene, kjente og ukjente, byggene kan brukes på innenfor de rammer prosjektet er gitt.

BIM

Vil du vite mer om oss, eller hvordan vi jobber?