Sykehuset Innlandet

Regjeringen har besluttet å si ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet. Når sykehuset står klart, vil det gi et betydelig styrket tilbud for innbyggerne i Innlandet. Sykehuset vil ha spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Oppdragsgiver

Helse Sør-Øst RHF

Sted

Moelv

Status

Pågående

Periode

2022 – 2024

Areal

119 000 m² BTA

Funksjon

Lokalsykehus

Fagområde

Prosjekteringsgruppeleder, arkitekt

Det er vedtatt et framtidig målbilde for sykehuset. Det skal vektlegges utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester.

Sykehuset Innlandet har 42 kommuner i sitt opptaksområde.

Kontaktperson

Per Anders Borgen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 07 07 82

per.anders.borgen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Arkitema

Cowi

Asplan Viak

Faser

Tidligfase

Bilde fra mail 2
Perspektiv fra nord. Illustrasjon: Ratio | Arkitema