Tangenten - Nesodden kommunesenter

Tangenten er et flerbruksbygg, med ungdomsskole, kulturskole, folkebibliotek, kommuneadministrasjon, helsestasjon og kulturlokaler - samlet under ett tak. Godt samarbeid mellom alle involverte i prosessen har resultert i god sambruk og fleksible bruksmuligheter i et bygg som gir identitet til kommunesenteret Tangenåsen.

Oppdragsgiver

Nesodden Kommune

Sted

Nesodden

Status

Ferdigstilt

Periode

2008 – 2012

Areal

11 400 m² BTA (b.tr. 1)

Funksjon

Flerbruksbygg med ungdomsskole, kulturskole, folkebibliotek, helsestasjon, kommuneadministrasjon, kafé og kulturlokaler

Fagområde

Arkitekt, ansvarlig søker, ansvarlig omregulering

Miljøkrav

Passivhus/energiklasse A < 90 kWh/m2/år, EPD-krav til materialer

Vinnerprosjekt i begrenset plan- og designkonkurranse 2008. Prosjektet ble videreutviklet i samspill med entreprenøren og ført til målrettede, praktiske og kost/nytte-effektive løsninger som har gitt merverdi til oppdragsgiver. Bygningen ble overlevert innen tid og budsjett etter vellykket samarbeid i alle faser.

Prosjektet fanger opp og spiller på de særpregede kvalitetene ved tomta: Tomtas topografi gir form til et indre landskap i bygningen som definerer fellesarealene som fordeler seg på tre ulike nivåer i hovedetasjen. Biblioteket er lagt som det sentrale rommet i bygget, til dels åpent over de to etasjene. Funksjonene er lagt rundt dette åpne rommet som ligger som et ”gjennomsiktig” og lett tilgjengelig areal som åpner seg mot naturen og sola i sør.

To atrier underdeler bygningsmassen; skolen omkranser det største av disse, der knauser og trær er bevart, mens kommuneadministrasjonen er lagt rundt et mindre atrium som også gir dagslys til de indre delene av fellesarealene. Hovedtrappa er gitt en skulptural form og ligger sentralt i det åpne fellesrommet; bibliotekets hjerte.

Byggets ventilasjonsløsninger er basert på fortrengningsprinsippet, med bruk av termisk masse og overflater/materialer med hygroskopiske egenskaper. Det er valgt betong for bærende konstruksjoner og dekker. For å gi god fleksibilitet over tid, er innvendige vegger hovedsakelig i lette materialer.

Veggflater benyttes til akustikkdemping sammen med vertikale bafler montert til tak. Naturlig/hybrid ventilasjonsløsning reduserer omfang tekniske føringer ved tak og dermed også behovet for nedhengte himlinger.

Fasadekledning er i treverk; hovedsaklig i Kebony, med smalt, beiset faspanel i inntrukne partier og mot atrieene. Vinduer er i treverk med utvendige aluminiumsbeslag, med solavskjerming som skyvbare felter med automatisk styring. Større glassfelt er med aluminiumsprofiler.

Sambruk og flerbruk av arealer har vært en førende forutsetning i planleggingen av kommunesenteret, samtidig som det har vært viktig å gi identitet til de ulike funksjonene. Sambruksfokuset har gitt arealeffektive løsninger som et viktig miljø-og energigrep i prosjektet.

Det er satt ambisiøse miljøkrav til prosjektet, som er tildelt midler fra Enova som Forbildeprosjekt. Tangenten er blitt et viktig møtested for kommunens innbyggere, og er forbildeprosjekt i "Arkitektur skaper verdi", en eksempelsamling i regi av Arkitektbedriftene i Norge.

Kontaktperson

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Berg & Dyhring AS

Beate Ellingsen AS

Faser

Plan- og designkonkurranse, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging byggeplass. Endring reguleringsplan.

Nesodden kommune60
1/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune50
2/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune69
3/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune10
4/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune16
5/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 52
6/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune61
7/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune28
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 04
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 13
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 33
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 62
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 02
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 24
Foto: Jiri Havran