Tangenten - Nesodden kommunesenter

Nesodden kommunesenter er et flerbruksbygg, med ungdomsskole, kulturskole, folkebibliotek, helsestasjon, kommuneadministrasjon og kulturlokaler samlet under ett tak. Godt samarbeid mellom alle involverte i prosessen har resultert i god sambruk og fleksible bruksmuligheter i et bygg som gir identitet til kommunesenteret.

Oppdragsgiver

Nesodden Kommune

Sted

Nesodden

Status

Ferdigstilt

Periode

2008 – 2012

Areal

11 400 m2 BTA

Funksjon

Kommunesenter med ungdomsskole, kulturskole, folkebibliotek, helsestasjon, kommuneadministrasjon og kulturlokaler

Miljøkrav

Passivhus/energiklasse A < 90 kWh/m2/år

Samspill med entreprenøren har gitt målrettede, praktiske og kost/nytte-effektive løsninger som har gitt merverdi til oppdragsgiver. Bygningen ble overlevert rettidig og på budsjett etter vellykket samarbeid i alle faser etter konkurransen.

Prosjektet fanger opp og spiller på de særpregede kvalitetene ved tomta: Tomtas topografi gir form til et indre landskap i bygningen, og definerer kommunesenterets fellesarealer og fanger opp nivåforskjellene i hovedetasjen. Bygningens åpne midtparti rommer utadrettede, offentlige virksomheter – bibliotek, kafé, foajé, servicesenter – og ligger som et ”gjennomsiktig” og lett tilgjengelig areal, som åpner seg mot naturen og sola i sør.

Byggets ventilasjonsløsninger er basert på fortrengningsprinsippet, med bruk av termisk masse og overflater/materialer med hygroskopiske egenskaper. Det er valgt betong for bærende konstruksjoner og dekker. For å gi god fleksibilitet over tid, er innvendige vegger hovedsakelig i lette materialer.

Veggflater benyttes til akustikkdemping sammen med vertikale bafler montert til tak. Naturlig/hybrid ventilasjonsløsning reduserer omfang tekniske føringer ved tak og dermed også behovet for nedhengte himlinger.

Fasadekledning er i treverk; hovedsaklig Kebony, med smalt, beiset faspanel i inntrukne partier. Vinduer er i treverk med utvendige aluminiumsbeslag, med solavskjerming som skyvbare felter på automatikk. Større glassfelt utføres med profiler i metall.

Sambruk har vært en førende forutsetning i planleggingen av kommunesenteret. Planløsningene legger vekt på arealeffektivitet og sambruk, samtidig som det har vært viktig å gi de ulike funksjonene egne identiteter i anlegget.

Det er satt ambisiøse miljøkrav til prosjektet, som er tildelt midler fra Enova som Forbildeprosjekt. Tangenten er også et forbildeprosjekt i "Arkitektur skaper verdi", en eksempelsamling i regi av Arkitektbedriftene i Norge.

Nesodden kommune60
1/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune50
2/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune69
3/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune10
4/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune16
5/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 52
6/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune61
7/7 Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune28
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 04
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 13
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 33
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 62
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 02
Foto: Jiri Havran
Nesodden kommune 24
Foto: Jiri Havran