Tau kirke

Kirkebygget er plassert i sentrum av Tau og er del av ny sentrumsutvikling. Bygget henvender seg ut til nytt torg med hovedinngang mot sør. Den nye kirken har blitt en storstue som er framtidsrettet, inkluderende og identitetsskapende.

Oppdragsgiver

Strand kyrkjelege fellesråd

Sted

Strand

Status

Ferdigstilt

Periode

2017 – 2021

Areal

ca 1 600 m² BTA + råbygg i underetg. ca 400 m² BTA

Funksjon

Kirke

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker SØK, IARK

Bygget er organisert i tre hoveddeler; kirkefunksjoner, aktivitetsdel og administrasjon. Kirketårnet kroner forplassen og annonserer kirken ut mot bygda. Kirkesalen har kapasitet for ca. 420 plasser og har i tillegg utvidelsesmulighet inn i fellesareal/ kirketorg. Kirkens konstruksjon består av rytmiske limtre-rammer som stiger i høyde inne i kirkesalen. Fasader består av transparent og opakt glass. Takformen er kledd med stålplater som gir kirken en robusthet mot klimaet og gjenspeiler kirkens funksjonelle og sakrale identitet.

Ratio vant 1. premie i begrenset plan- og designkonkurranse om ny kirke på Tau i samarbeid med HBA-arkitekter i 2017. Kirken sto ferdigstilt høsten 2021.

Kontaktperson

Anne Tornberg

Sivilarkitekt MNAL

+47 91 75 46 05

anne.tornberg@ratioark.no

Samarbeidspartnere

HBA arkitekter

COWI

K8 A3936
1/4 Foto: Sindre Ellingsen
K8 A4011
2/4 Foto: Sindre Ellingsen
K8 A2150
3/4 Foto: Sindre Ellingsen
K8 A2401b
4/4 Foto: Sindre Ellingsen
K8 A4271
Funksjoner samlet2
Modellbilder samlet
Modell fra konkurransen
K8 A3390
K8 A2823
K8 A1549