Tau kirke

Kirkebygget er plassert i sentrum av Tau og er del av ny sentrumsutvikling. Kirken har blitt en storstue som er framtidsrettet, inkluderende og identitetsskapende. Kirken henvender seg ut til nytt planlagt torg med hovedinngang mot sør.

Oppdragsgiver

Strand kyrkjelege fellesråd

Sted

Strand

Status

Ferdigstilt

Periode

2017 – 2021

Areal

ca 1600 m2 BTA + råbygg i underetg. ca 400m2 BTA

Funksjon

Kirke

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker SØK, IARK

Bygget er organisert i tre hoveddeler; Kirkefunksjoner, aktivitetsdel og administrasjon. Kirketårnet kroner forplassen og annonserer kirken ut mot bygda. Kirkesalen har kapasitet for ca. 420 plasser, som i tillegg har utvidelsesmuligheter mot det innvendige kirketorget. Kirkens konstruksjon består av rytmiske limtrerammer som stiger i høyde inne i kirkesalen. Fasaden består av transparent og opakt glass. Takformen og fasadene er dekket av stålplater, som gir kirken en robusthet mot klimaet og gjenspeiler kirkens funksjonelle og sakrale identitet.

Ratio vant 1. premie i begrenset plan- og designkonkurranse om kirken i samarbeid med HBA-arkitekter i 2017, og kirken sto ferdigstilt høsten 2021.

Kontaktperson

Anne Tornberg

Sivilarkitekt MNAL

+47 91 75 46 05

anne.tornberg@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

HBA arkitekter

COWI

Fasade 02
1/3
Fasade 03
2/3
Fasade 01
3/3
Ratio Taukirke
Ratio Taukirke 3