Arkitektur skaper verdi

NYHET – 13.01.20

Untitled 1

Det gleder oss alltid med gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og oppdragsgivere. Nå ligger St.Olavs Hospital og Tangenten inne som forbildeprosjekter på «Arkitektur skaper verdi» - som er et prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge.

«Arkitektur skaper verdi»:
Prosjektet har som formål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene god arkitektur skaper for oppdragsgiver, bruker og samfunn, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.

Nettsiden viser eksempler på norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for samfunn, steder, bedrifter og enkeltmennesker.