Om Ratio

RATIO MHH Ivar Kvaal 14
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur

Ordet ratio omfatter forhold, proporsjon, beregning, hensikt, mening, tanke og fornuft. Vi heter Ratio fordi det beskriver vårt arbeid med fokus på forholdet mellom mennesker, hus og omgivelser.

Arkitektur er å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og samhandling. I alle våre prosjekter tar vi utgangspunkt i menneskene som skal bebo, bruke og forholde seg til bygningen. Denne holdningen ønsker vi å ivareta gjennom hele prosjekteringsprosessen, det krever omsorg for alle ledd – fra det overordnede plangrepet til den lille detaljen, fra skisse til ferdig bygg.

Antall Ansatte

76 arkitekter, interiørarkitekter, bygningskonstruktører, BIM-arkitekter og merkantil stab

Lokasjon

Drammensveien 130, Oslo

Prosjekteringsprosessen er basert på en god og tett dialog med oppdragsgiver og brukere og en åpen, inkluderende og tillitsbasert samhandling mellom de prosjekterende – gjennom hele prosessen. Med dette utgangspunktet ønsker vi å skape bygninger som alle er unike, fordi de er resultat av unike prosesser, for det enkelte prosjekt.

Vi vet at miljøet har en tålegrense, og at klimaet er i ubalanse. Vi ønsker å bidra til en bedre framtid, ved å skape bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer.

DSC 1236foto Harald Brekke
Foto: Harald Brekke
RIKSHOSPITALET 03
Foto: Jiri Havran

Vår visjon

Ratio er formgivere, problemløsere og gode på å forstå mennesket vi skaper arkitektur for. Vi finner glede i å lage gode rammer for andres hverdag ved å se det store i det små og med omsorg for hverdagen.

Vi ønsker at våre bygg skal berike folks liv, enten det er gjennom små hverdagsøyeblikk eller store begivenheter.

Ratio går inn i nye oppgaver med åpenhet og nysgjerrighet. Utvikling og nyskaping starter alltid med en tanke, som da en detalj til en bolig endte opp med å definere passivhusstandarden i Norge. Ratio er med på å definere fremtidens løsninger.

Som forvaltere av store ressurser er vi vårt ansvar bevisst. Vi må fatte beslutninger basert på bred kunnskap, denne kunnskapen er grunnmuren i Ratio og fordelt på mange hoder. Kraften ligger i at summen av oss alle gir den enkelte mulighet til å levere over evne.

Ratio står for en faglig dyktighet og kreativitet som kommer av viljen til å utforske og utfordre. Med lidenskap for faget graver vi i dybden for å finne de gode løsningene.

Vi prosjekterer ofte i store fellesskap fordi oppgavene krever det. Dette har gitt en grunnleggende forståelse av vår rolle som del av en helhet og respekt for de andre aktørenes behov.

Ratio skaper arkitektur som både samfunnet og planeten har råd til. Økonomisk -, sosial - og miljømessig bærekraft behøver ikke være motsetninger.

SOH Kunnskapssenteret F049b
Foto: Espen Grønli

Kunnskapssenteret

St. Olavs Hospital

Vår historie

Ratio arkitekter AS er en fusjon av tidligere Medplan AS arkitekter og BGO arkitekter AS.

BGO ble etablert som aksjeselskap i 1984, og har utført prosjekter innen et bredt faglig spekter blant annet boliger, omsorg, offentlige bygg, næringsbygg, kulturbygg og rehabilitering.

Medplan ble etablert i 1991 på basis av 1. premie i arkitektkonkurransen for Nytt Rikshospital. Kontoret hadde bred erfaring fra større sykehusprosjekter, kultur- og forsknings-/undervisningsbygg.

Kontorene samarbeidet i en årrekke om flere prosjekter, særlig innen kultursektoren, og markerte seg i en rekke arkitektkonkurranser. Selskapene besluttet å formalisere mer enn 10 års samboerskap og fusjonerte i 2010.

Svein Arvid Øyvind

OPPRINNELSEN

Ratio har røtter tilbake til BGO arkitekter som ble startet av Arvid Ottar, Svein Bergersen og Øyvind Gromholt i 1984.

Samfunnsansvar

Redegjørelse i samsvar med åpenhetsloven
Ratio arkitekter AS er et av landets mest erfarne arkitektkontor innenfor samfunnsoppdrag – herunder bygg for utdanning, helse, forskning og kultur. Ratio tar samfunnsansvar og bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom de tjenestene vi leverer.

Ratio arkitekter er underlagt åpenhetsloven og følger aktsomhetsvurderinger for menneske- og arbeidsrettigheter, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Ratio arbeider kontinuerlig med å forbedre tiltak for å sikre at vår virksomhet ikke bryter internasjonale anerkjente prinsipper og lover for menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, klima, natur og korrupsjon.

Ratio har etablert egne retningslinjer og rutiner for oppfølging og håndtering av forhold som kan ha mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er i tillegg utarbeidet adferdsregler som skal inkluderes i alle avtaler og kontrakter vi inngår med våre forretningspartnere. Disse er de forpliktet til å følge.

Dette er forankret i Ratios styre, ledelse og hos de ansatte.

Vi har startet arbeidet med aktsomhetsvurderinger av våre forretningspartnere, og har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller risiko. Derfor er det heller ikke iverksatt tiltak for å stanse kjente eller antatte negative konsekvenser.

Dersom det skulle oppstå et alvorlig avvik som forårsaker skader på personer, dyr eller miljø, vil Ratio ta ansvar for å gjøre alle nødvendige tiltak for å utbedre skaden og lukke avviket. Vi har kontinuerlig fokus på å lære av uforutsette avvik, og implementere endringer og suppleringer i vårt styringssystem for å forhindre at avviket gjentar seg. Dersom avviket er forårsaket av en av våre forretningspartnere, vil vi bruke vår innflytelse til å påvirke til at avvik og skader håndteres etter de samme retningslinjene.

Ønsker du ytterlig opplysning om vårt arbeid med menneske- og arbeidsrettigheter eller vår aktsomhetsvurdering ta kontakt med oss på e-post; post@ratioark.no

Organisasjon

Ratio arkitekter AS er ett av landets mest erfarne arkitektkontor innenfor samfunnsoppdrag ‐ herunder bygg for utdanning, helse, forskning og kultur. Ratio består i dag av over 76 dedikerte medarbeidere; arkitekter, interiørarkitekter, bygningskonstruktører, BIM‐arkitekter og merkantil stab.

Vi utvikler prosjektene i kreative team‐fellesskap, der medarbeidere følger prosjektet fra oppstart til ferdigstillelse. Flere av våre medarbeidere er erfarne prosjekteringsgruppeledere, med erfaring fra ledelse av komplekse prosjekter til mindre bygg. Mange av våre oppdrag er vunnet gjennom plan‐ og designkonkurranser.

Vi har gjennom årene bygget opp betydelig kompetanse innenfor arkitekturprosjektering av komplekse bygg, programmering og brukerprosesser, tverrfaglig prosjekteringsledelse og miljøprosjektering.

Ratio arkitekter AS er et aksjeselskap.

Ratio gjengen

Daglig leder

Solveig Strand, sivilarkitekt MNAL

Kvalitetsansvarlig

Terje Gundersen

Organisasjonsnummer

962 959 407

Mars2010 niklaslello bw 6
Foto: Niklas Lello | Drammensveien 130
Mars2010 niklaslello bw 4
Foto: Niklas Lello | Drammensveien 130
Mars2010 niklaslello bw 2
Mars2010 niklaslello bw 5