St. Olavs Hospital, Kunnskapssenteret

Kunnskapssenteret er det nyeste senteret ved St. Olavs hospital, universitetssykehuset i Trondheim. Bygningen består av om lag 7000 m² sykehusareal og 10 500 m² høyskole/universitetsareal og er oppført på “ruinene” av en tidligere høyblokk. Kunnskapssenteret er Europas første sykehusbygg med passivhusstandard.

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Areal

ca 18 000 m2

Funksjon

Sykehus, auditorium, hovedbibliotek og lokaler for forskning og undervisning

Fagområde

Arkitekt, interiørarkitekt

Miljøkrav

Europas første sykehusbygg med passivhusstandard

En viktig del av senteret er "Kunnskapsportalen" i 1. etasje - universitetssykehusets lærings- og presentasjonssystem med teknologi i særklasse. Senteret har også et medisinsk museum. Kunnskapssenteret rommer sykehusets største auditorium med 380 plasser, hovedbibliotek og lokaler for forskning og undervisning. Den kliniske delen omfatter arealer for hud- og infeksjonssykdommer, samt smertesenter.

Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital er europas første sykehusbygg med passivhusstandard. Beregnet energibehovet lå rundt 45 prosent lavere enn myndighetskravet da det sto ferdig. Senteret er derfor støttet av Enova med seks millioner kroner. Passivhusstandarden er oppnådd som resultat av et unikt samspill mellom byggherre Helsebygg Midt-Norge, entreprenørene Veidekke og YIT, samt rådgivergruppa Team St. Olav.

Energisparing preger alle deler av planleggingsprosessen, og energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Andre tiltak er differensiert lavenergibelysning, utvendig solavskjerming og behovsstyring av lys og luftmengder.

Bygget fikk 1. premie i INSIDE - The World Festival of Interior (2013) i kategorien Health og har som en del av St. Olavs Hospital har fått en rekke utmerkelser: Attraktiv by prisen (2015), Innovasjonsprisen for universell utforming (2015), BOBY-prisen (2015), Design & Health International Academy Awards 7 priser (2014) og Norsk Forms hederspris (2007).

Kontaktperson

Per Anders Borgen

Sivilarkitekt, Partner

+47 92 07 07 82

per.anders.borgen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Nordic Office of Architecture

COWI

SOH Kunnskapssenteret F049b
1/3 Foto: Espen Grønli
St Olavs Hospital 12
2/3 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 24
3/3 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 09
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 26
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 19
Foto: Jiri Havran