St. Olavs Hospital, Kunnskapssenteret

Kunnskapssenteret er det nyeste senteret ved St. Olavs hospital, universitetssykehuset i Trondheim med ca 50/50 sykehus- og universitetsareal for NTNU. Senteret er Europas første sykehusbygg med passivhusstandard. Bygget har fått en rekke arkitekturpriser nasjonalt og internasjonalt, og er publisert i flere arkitekturtidsskrifter, nettsteder og bøker.

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge, for St Olavs Hospital og NTNU

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

2009 – 2013

Areal

ca 18 000 m²

Funksjon

Sykehus, auditorium, hovedbibliotek og lokaler for forskning og undervisning

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, samspillledelse, arkitekt

Miljøkrav

Europas første sykehusbygg med passivhusstandard

Funksjon og arkitektur

Kunnskapssenteret ligger sørvendt mot det sentrale torget på St Olavs Hospital, Olav Kyrres Plass. Senteret består av ca 50% kliniske sykehusarealer og 50% til universitetsformål for NTNU:

 • spesialiserte laboratorier
 • St Olavs teknisk mest avanserte sengepost, infeksjonsavdeling med luftsmitteisolater
 • poliklinikker for hudsykdommer og smertesenter
 • NTNU-arealer til forskning og undervisning, studentformål,
 • auditorier, hovedbibliotek, kontorer
 • apotek, cafe/restaurant ut mot Olav Kyrres Plass

Bygget er en fullt integrert del av storsykehuset, forbundet med kulverter og broer mot de andre kliniske sentrene, og sluttfører den 15 år lange og ca 200.000 m2 store utbyggingen av St Olav som den nye sykehusbydelen i Trondheim.

Kunnskapssenteret rommer sykehusets to store auditorier med 380 + 160 plasser samlet under en 1000 m2 dobbelkrum og frittspennende trekonstruksjon, med integrerte overlys.

Innvendig er det i sentrale områder brukt eksponerte naturmaterialer med synlige trekonstruksjoner, trapper i owatrololjet stål, avstivende vegger i synlig betong, akustisk demping bak spiler av hardt valnøtt-tre og gulv av terrazzoflis.

Fasadene på bygget er et stort integrert utsmykkingsprosjekt, utviklet i tett samarbeid mellom kunstner Anne Aanerud og arkitekt. Solavskjermingen har grafisk sort trykk på hvit duk, tette veggflater har hvitemaljert luftet glasskledning med tilsvarende hull mot sort bakvegg.

Når solen treffer fondveggen mot Olav Kyrres plass til endrer fasaden uttrykk, styrt over dagen av sol og energikonsept, slik at screenduken og veggen sammen danner en helhet - med inspirasjon både fra den norske «selbuvotten» så vel som tidløse arabiske mønstre. I tillegg gir en stor «bris soleil» skygge og demping av varme på den sørvendte frontfasaden mot plassen. Alle fasadematerialer er vedlikeholdsfrie.

"Kunnskapsportalen" i 1. etasje er universitetssykehusets lærings- og presentasjonssystem med interaktiv teknologi i særklasse, som ligger sammen med byggets cafe/restaurantområde ut mot Olav Kyrres plass. Senteret har også et medisinsk museum.

Bygget har som enkeltbygg og del av St. Olavs Hospital har fått følgende utmerkelser:

 • World Architecture Festival i Singapore , «INSIDE Award 2013», Singapore 2013. Kunns­kapssenteret vant helsekategorien for innvendige arbeider, basert på blant annet kvalitetene i innvendig materialbruk med eksponerte naturmaterialer.
 • 10th Design & Health World Congress, «Academy Awards», Toronto 2014. St Olavs Hospital og Kunnskapssenteret vant 1.pris i 7 av 10 kategorier under «Academy Awards».

Vinner av beste internasjonale helseprosjekt over 40.000 m2. Rekord i antall kategorier vunnet i D&Hs historie.

 • World Architecture News «WAN Award Sustainable Building of the Year 2014». Kunnskapssenteret finalist, en av 6 beste prosjekter internasjonalt på miljø i 2013 uavhengig av bygningskategori.
 • «Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig steds- og byutvikling», gitt til Trondheim for St Olavs Hospital inkl Kunnskapssenteret, av minister Jan Tore Sanner juni -2015.
 • «Innovasjonsprisen 2015" - St Olavs Hospital og Kunnskapssenteret ble vinner både av regjeringens hovedpris for Universell utforming, samt kategori for arkitektur og for landskapsarkitektur. Deles ut hvert 4 år.
 • «Bolig og byplanprisen», Trondheim 2015 - St Olavs Hospital
 • «Statens Byggeskikkpris 2013», St Olavs Hospital og Kunnskapssenteret fikk hedrende omtale, Oslo
 • «Murprisen» 2008, Trondheim til St Olavs Hospital
 • «Norsk Forms Hederspris» 2007, Oslo, til St Olavs Hospital
 • «Trondheim Kommunes byggeskikkpris» (2007), Trondheim, St Olavs Hospital

Miljøkrav

Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital er Europas første sykehusbygg med passivhusstandard. Beregnet energibehov lå rundt 45 prosent under myndighetskrav da det sto ferdig i 2013, årlig besparelse er på ca 2 mill kwh. Senteret er derfor støttet av Enova med seks millioner kroner. Passivhusstandarden er oppnådd som resultat av et unikt samspill mellom arkitekter og ingeniører i rådgivergruppa Team St. Olav sammen med byggherre Helsebygg Midt-Norge og entreprenørene Veidekke og Caverion.

Energisparing preger alle deler av planleggingsprosessen, og energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Andre tiltak er differensiert lavenergibelysning, kunstnerisk utsmykket utvendig solavskjerming og behovsstyring av lys og luftmengder.


Gjennomføring

Totalentreprise med samspill, basert på entreprenørkonkurranse med målpris for bygget etter endt samspill. Prosjektet var et foregangsprosjekt på innovativ bruk av BIM, VDC og LEAN-metodikk, i samarbeid med Stanford University i California, samt Porsche Consulting knyttet til taktplanlegging av utbygging.

Bygget er ferdigstilt med høy kvalitet, til tid og på budsjett.
Kontaktperson

Per Anders Borgen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 07 07 82

per.anders.borgen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Nordic Office of Architecture

COWI

Asplan Viak

SOH Kunnskapssenteret F049b
1/3 Foto: Espen Grønli
St Olavs Hospital 12
2/3 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 24
3/3 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 09
Foto: Jiri Havran
12 Knowledge centre site St Olavs Hospital photo synlig no
Foto: Synlig.no
Knowledge centre plan 1
Plan 1
30 Knowledge Centre Nordic Ratio Erik Børseth synlig no
Skulpturen The Group av Tony Cragg på Olav Kyrres plass Foto: Synlig.no
03 Knowledge Centre main staircase from above photo Espen Grønli
Foto: Espen Grønli
St Olavs Hospital 26
Foto: Jiri Havran
SOH Kunnskapssenteret F053
Foto: Synlig.no
Kunnskapssenter TRD 5 M Herzog
Foto: M. Herzog
St Olavs Hospital 19
Foto: Jiri Havran
05 Knowledge centre main auditorium wooden diagrid construction with skylights 380 seats
Foto: Synlig.no