St. Olavs Hospital, Sikkerhetsbygget

Sikkerhetsbygget, St. Olavs Hospital er et moderne sikkerhetsbygg med høyeste sikkerhetsnivå tilpasset moderne behandlingsformer innen sikkerhetspsykiatri. Utforming av bygg og arealer er basert på idealer om «helende arkitektur» og det er lagt stor omsorg i utforming og detaljering for å skape de beste rammer for pasientbehandling av de mest sårbare og komplekse pasienter.

Oppdragsgiver

St Olavs Hospital HF

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

2017 – 2021

Areal

7.400 m2 BTA

Funksjon

Psykiatrisk sykehus, sikkerhetsbygg

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, interiørarkitekt, ansvarlig søker SØK, prosjektledelse, kontraktsansvarlig for ARK/LARK

Det nye bygget ligger på et høydedrag i utkanten av sykehusparken i de vakre omgivelsene som det gamle herregårdslandskapet på Lade danner. Det er flott og åpent utsyn over landskapsrommet, Ringvebukta og mot skogkanten i øst.

I prosjektet er det lagt vekt på kvalitet og variasjon i materialer og farger, og at sikkerhetstiltakene er integrert i designet og er så lite synlige som mulig. Bruk av glassvegger, klar og enkel planløsning gir trygg og gjensidig oversiktlighet mellom personalet og pasientene.

Arealene er dimensjonert romslig, pasientene har tilgang til ro på egne rom med bad og for ulike grader av sosialt liv i fellesarealer som spisestue, dagligstue og aktivitetsrom. Naturen og dagslyset trekkes inn i bygget gjennom store vinduer og glasspartier, og kunstlyset varierer over døgnet. Overflatene i interiørene er lyse med naturlige farger og materialer

Bygningskonstruksjonen består av prefabrikerte betongelementer og plasstøpt betong. Fasadene er kledd med teglstein som er nøye utvalgt for å tilpasse seg den eksisterende bebyggelse og for at bygget skal dempet inntrykk i landskapet.

Kontaktperson

June Haugen Welo

Sivilarkitekt MNAL

+47 97 09 31 82

june.haugen.welo@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Karlsson arkitekter Aps

Schønherr AS

Cowi AS

NCC Norge

Sikkerhetsbygg Trondheim 20
1/4 Foto: m.herzog / visualis-images
RATIO photo m herzog visualis images 11
2/4 Foto: m.herzog / visualis-images
EKSTERIØR dag 14
3/4 Foto: m.herzog / visualis-images
EKSTERIØR kveldsbilde 25
4/4 Foto: m.herzog / visualis-images
INTERIØR passientområde 83
Foto: m.herzog / visualis-images
INTERIØR passientområde 94
Foto: m.herzog / visualis-images
INTERIØR aktivitetsområde 28
Foto: m.herzog / visualis-images
INTERIØR trafikksoner 74
Foto: m.herzog / visualis-images