Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital i Bærum kommune eies av stiftelsen Martina Hansens Hospital AS og er et spesialsykehus innenfor ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. Sykehuset ønsket å utvide bygningsmassen med et nytt tilbygg for å øke pasientantallet, effektivisere driften og tilpasse eksisterende arealer til et moderne sykehus. Opprinnelig bygninger fra 1936 med utomhusanlegg er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø og dette var et viktig premiss i utvikling av prosjektet. Prosjektet er detaljregulert med høye krav til utforming og materialkvalitet.

Oppdragsgiver

Stiftelsen Martina Hansens Hospital AS

Sted

Bærum

Status

Ferdigstilt

Periode

2015 – 2020

Areal

5.200m2 nybygg og 2.146m2 ombygging

Funksjon

Sykehus

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker

Sykehuset er utvidet med en ny fløy og eksisterende hovedbygg er bygget om for tilpasning til nye arealer og endret drift.

Alle eksisterende funksjoner i sykehuset har fått større kapasitet ved innvendig ombygging, reorganisering og utvidet areal i nytt tilbygg. For at avdelingene skulle bli funksjonelle var det viktig med en sømløs overgang og minst mulig gangavstand mellom eksisterende bygg og nytt tilbygg. Det ble derfor valgt å bruke samme dekkehøyder i nybygget som i eksisterende bygg fra 1936 og dette satte store krav til planlegging og utførelse av tekniske anlegg.

Prosjektet er utviklet sammen med sykehuset i en medvirkningsprosess hvor omstilling av driften og utforming av arealene var viktige tema. I tillegg er det arbeidet tett sammen med Kulturminneavdelingen i Viken fylkeskommune og byggesaksavdelingen i Bærum kommune.

Kontaktperson

Anette Svarliaunet

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 41 42 98 72

anette.svarliaunet@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Norconsult AS

Nosyko AS (utstyrsprogrammering)

Faser

Kombinert skisse og forprosjekt

Funksjonsprosjekt

Detaljprosjekt

Gjennomføringsfase

RATIO MHH Ivar Kvaal 8
1/5 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 7
2/5 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 6
3/5 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
MHH Plan 03 2
4/5 Plantegning 3. etg
MHH Langsnitt 01
5/5 Snitt
RATIO MHH Ivar Kvaal
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 3
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 24
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 9
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 23
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
RATIO MHH Ivar Kvaal 10
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur