Rehabilitering av Grieghallen

Grieghallen gjennomgikk omfattende bygningsmessige og scenetekniske rehabiliteringer i tidsrommet 2013 til 2015. I alle arbeider er det lagt vekt på forsiktige inngrep i tråd med husets egenartede arkitektur i dialog med fylkeskonservator.

Oppdragsgiver

Grieghallen AS

Sted

Bergen

Status

Ferdigstilt

Periode

2013 – 2015

Areal

25 000 m2

Funksjon

Konserthus

Fagområde

Arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker

Grieghallen sto ferdig i 1978 og er et ikonisk monumentalbygg uløselig knyttet til Bergen og ikke minst de årlige festspillene. Bygget står som et av de fineste eksemplene på brutalisme, arkitektur fra 50-70-tallet med vekt på ubehandlet betong og klart adskilte arkitektoniske elementer med utstrakt bruk av naturmaterialer.

Husets hovedsal Griegsalen er oppgradert med nye spesialdesignede stoler, inngangssluser, gulv, sceneheis og mikseplass. I hovedfoajé og publikumstoaletter er overflater rehabilitert eller skiftet ut, med blant annet nye himlinger og gulvteppe. Nytt resepsjonsområde er etablert for å forenkle sirkulasjonen i bygget. I kjelleren er vegg mellom to av husets rehabiliterte konferanserom erstattet med takmontert delevegg for en mer fleksibel bruk.

Det er gjort utbedringer av skader på fasader og himlinger utvendig. Sommeren 2015 fortsatte arbeidene med utbedringer av øvrige konferanserom og husets scene 2, Peer Gynt-salen.

Kontaktperson

Per Christian Brynildsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 20 95 11

per.christian.brynildsen@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Origo Arkitektgruppe AS

Skodvin grieghallen origo 01 litenfil
1/5 Foto: Helge Skodvin
Skodvin grieghallen origo 09 litenfil
2/5 Foto: Helge Skodvin
Skodvin grieghallen origo 08 litenfil
3/5 Foto: Helge Skodvin
Skodvin grieghallen origo 02 litenfil
4/5 Foto: Helge Skodvin
Skodvin grieghallen origo 03 litenfil
5/5 Foto: Helge Skodvin
Griegsalen 23 05 2007 11
Foto: Grieghallen / Trygve Schønfelder
Publikum og scene
Foto: Grieghallen / Trygve Schønfelder
Foaje 11 05 2007