Stavanger Konserthus

Stavanger nye konserthus ligger på kaikanten ved byens havnebasseng. Bygget består av to volumer, et lett og åpent i glass, og et tungt og lukket i betong. De to volumene gir identitet til byggets to, komplementære saler.

Oppdragsgiver

Nytt konserthus i Stavanger IKS

Sted

Stavanger

Status

Ferdigstilt

Periode

2007 – 2012

Areal

ca 13 800 m² BTA

Funksjon

Konserthus

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker

Ved å gjenoppbygge terrenget i bukta ”Sandvigå” ble det etablert et stort uteamfi med parkering under bakken. Hovedretningen på konserthuset ble lagt mot sjøen, med referanse til gammel sjøhustypologi, og vi bevarte utsynet mot den aktive havna i øst med byøyene og Ryfylkeheiene i bakgrunnen. Derved danner også sydveggen i konserthuset en beskyttende vegg for forplassen og uteamfiet.

Programmet ba om to saler som var tilnærmet like i volum, men komplementære i innhold: én sal spesialisert for naturlig akustikk, med tanke på Stavanger symfoniorkester, og én sal for variert bruk, spesielt elektronisk forsterket musikk som rock og jazz, men også musikkteater og dans, samt kongresser og banketter. Salene ble lagt i hver sin bygningskropp: den akustiske er tenkt som et tandert instrument i en beskyttende kasse av betong, og flerbrukssalen som en robust boks i et glassprisme.

Det tunge, lukkede bygningsvolumet inneholder øvingsrom og garderober for artister, samt kontorer og møterom for administrasjonen, og danner ryggen i foajeområdet. Glassprismet er ett stort åpent volum med publikumsfunksjoner som foaje, billettsalg, butikk, restaurant og barer, med utsikt til omgivelsene. Orkestersalen har form som et åpent ”hulrom” i det lukkede volumet, i kontrast til flebrukssalen, som er en lukket ”boks” i det åpne volumet. Salen er dedikert og spesialisert for akustisk framført musikk, med mål etter fremragende konsertsaler i Europa

Kontaktperson

Marianne Dale

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 41 59 59 46

marianne.dale@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Sundt og Thomassen AS

Landskaperiet AS

Hjellnes Consult AS

ÅF Consult AS

Sinus AS

Kahle Acoustics

Akukon

AIX

TPC

Zenisk

Mezzanine and bar JH
1/8 Foto: Jiri Havran
Concert hall landscape
2/8 Foto: Jiri Havran
Birds eye view JI
3/8 Foto: Jon Ingemundsen
Entance at night JH
4/8 Hovedinngang om kvelden. Foto: Jiri Havran
Concert Hall Stavanger 27
5/8 Foto: Jiri Havran
Jiri 09
6/8 Foto: Jiri Havran
View from harbour basin JH
7/8 Foto: Jiri Havran
Red concrete facade JH
8/8 Foto: Jiri Havran
Bilde1
Øving i orkestersalen. Foto: Jiri Havran
View from lobby JH
Fra lobby. Foto: Jiri Havran
Multi purpose hall SA
Flerbrukssalen
B5145214af2cbe2185bd42a36f05cdb7
Utekonsert - VG-lista 2012.