Rehabilitering av Kommunenes Hus

Rehabilitering av verneverdig bygning med påbygg i to etasjer, gjennomført i tett dialog med byantikvaren for å sikre en god balanse mellom vern og nødvendig utvikling. Oppdragsgivers behov for en bedre og sterkere profilering av virksomheten og lettere tilgjengelighet til selve bygget, ble møtt med å åpne fasadene på gateplan mot byen og å trekke dagslyset lenger inn i bygget.

Oppdragsgiver

Kommunenes Hus AS

Sted

Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

2008 – 2013

Areal

ca 7000 m2 ombygging og nybygg

Funksjon

Kurs- og konferansesenter, kontor

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, interiørarkitekt, ansvarlig SØK

Kommunenes Hus er en del av etterkrigstidens nye Vika i Oslo, og er med sine fasader med eksponert betong et godt eksempel på strukturalismen i Norge. Bygningen ble ferdigstilt i 1957, og er tegnet av F. S. Platou arkitekter. Eksteriøret kjennetegnes av kunstneren Alf Rolfsens to store veggbilder i mosaikk. Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring som et godt eksempel på et 50-talls betongbygg i Oslo.

Det eksisterende bygget ble i prosessen omregulert til spesialområde bevaring. Endringer av fasadene begrenset seg derfor til utskifting av fasadefeltene på gateplan, innbygging av en tidligere bensinstasjon mot Munkedamsveien og nytt påbygg med ombygging av eksisterende taklandskap.

Kommunenes Hus ligger sentralt i Oslo, og byggherren ønsket en sterkere fysisk profilering av virksomheten i de urbane omgivelsene samt en omforming som kunne imøtekomme dagens krav til universell tilgjengelighet. Prosjektets mål var at Kommunenes Hus skulle fremstå som et moderne kurs- og konferansesenter, og et revitalisert arbeidssted med økt standard for besøkende og ansatte.

Kontaktperson

Linge Grindheim

Interiørarkitekt MNIL

+ 47 45 66 79 98

linge.grindheim@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

AF

Cowi

Multiconsult

Løvaas og Wagle (kunst)

Kommunenes Hus 50
1/5 Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 60
2/5 Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 08
3/5 Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 24
4/5 Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 14
5/5 Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 04
Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 02
Foto: Jiri Havran
Kommunenes Hus 27
Foto: Jiri Havran