Rehabilitering av Nationaltheatret

Nationaltheatret er ett av de viktigste kulturbyggene vi har i Norge, en institusjon med en fartstid på mer enn over 120 år. Plassert midt i hovedstatens travleste område, har den ærverdige bygningen fått kjenne tidens tann. Teateret har i dag et stort restaureringsbehov for å få tilbake original storslagenhet. Siden teateret åpnet i 1899, har måten å produsere teater på endret seg mye. Det er nå helt nødvendig med endringer og oppgraderinger for at Nationaltheatret skal kunne fungere som et moderne teater.

Oppdragsgiver

Statsbygg

Sted

Oslo

Status

Pågående

Funksjon

Teater

Fagområde

Arkitekt

Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide et forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret. 30. november 2021 ble revidert forprosjektet levert av prosjekteringsgruppen bestående av Sweco, Ratio arkitekter, FuthArk arkitekter og Origo Arkitektgruppe. Prosjektet omfatter totalrehabilitering og oppgradering av alt bygningsmessig og tekniske anlegg ved Nationaltheatret, restaurering av antikvariske arealer, med teknikk under forplassen samt nytt varemottak på bakkeplan.

Prosjekter søker å rendyrke Nationaltheatrets funksjoner og legge til rette for tidsmessig teatervirksomhet i harmoni med byggets egne forutsetninger. Ikke-scenekritiske funksjoner er forutsatt lagt utenfor Hovedbygget. Publikumsområdene gis universell utforming og flere formidlingsarenaer, mens sceneområdene oppgraderes vesentlig med hensyn til logistikk og teknikk. Det legges vekt på at publikum skal møte «sitt teater» uten å forstyrres av oppgraderingen, og at teaterets flotte og ærverdige arkitektur løftes frem.

Kontaktperson

Per Christian Brynildsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 20 95 11

per.christian.brynildsen@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

FuthArk arkitekter

Origo Arkitektgruppe

Sweco

Forside F crop
1/2
3d langsnitt
2/2