Rikshospitalet

Rikshospitalet ble oppført i perioden 1991-2001 og er i dag en del av Oslo universitetssykehus, med landsdekkende funksjoner. Prosjektet ble vunnet i begrenset plan- og designkonkurranse. Idégrunnlaget for utformingen av prosjektet var «det humanistiske sykehus»: å kombinere god arkitektur med en menneskevennlig målestokk, og samtidig løse de strenge funksjonskravene som stilles til et avansert universitetssykehus. En overordnet målsetting var å skape fysiske omgivelser som inngir tillit og trygghet for brukerne av sykehuset, både pasienter, ansatte og besøkende.

Oppdragsgiver

Statsbygg og Oslo Universitetssykehus

Sted

Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

1991 – 2001

Areal

Hovedprosjekt ca 130 000 m² BTA. Samlet areal etter tilbygg ca 190 000 m² BTA

Funksjon

Universitetssykehus, somatikk

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt

Rikshospitalet rommer typiske sykehusfunksjoner og en rekke spesialfunksjoner innen somatisk behandling, som blant annet sengeposter, poliklinikker, akuttmottak, behandlingsrom, operasjonsstuer, radiologi og nukleærmedisin, kvinne-barn-fløy, prøvetaking, laboratorie- og forskningsarealer, intervensjonssenter, syklotronsenter, terapibasseng. Som universitetssykehus rommer sykehuset også større undervisningsarealer med auditorier, seminarrom, undervisningslaboratorier og universitetsbibliotek – samt vrimlearealer, administrasjon, personalrom, kommersielle arealer, kapell, varemottak og tekniske arealer. Bygget ligger i naturnære omgivelser på Gaustad vest i Oslo, med utsikt over byen og fjorden.

Bygningen er organisert horisontalt over en omfattende grunnflate, med et sentralt, overglasset vrimleareal som strekker seg gjennom alle bygningens etasjer, og som forbinder de forskjellige bygningsavsnittene. Vrimlearealet – «glassgata» - fungerer som anleggets hovedgate med et bymessig mylder av pasienter, besøkende og ansatte. Sentrale besøksfunksjoner som bl.a. poliklinikker, apotek, bibliotek, kiosk, serveringsarealer, prøvetaking og auditorier ligger i direkte tilknytning til glassgata. Behandlingsfunksjonene er lagt i et sentralt avsnitt oppdelt med atrier, med poliklinikker, radiologi og kirurgi orientert i overliggende etasjer med mellomliggende tekniske etasjer. Sengepostene ligger som fløyer hovedsakelig på tre etasjer mot øst og vest, med effektive transportlinjer til behandlingsarealene på motsatt side av glassgata. Terrengformen er utnyttet til å forme et anlegg som framstår lavt, der den store bygningsmassen er delt opp i volumer av identifiserbar størrelse.

Utformingen av Rikshospitalet har høstet stor anerkjennelse både lokalt og internasjonalt. Brukere omtaler bygget som et velfungerende sykehus, også etter noen og tyve års bruk. Modellen for organisering av sykehusfunksjonene har seinere blitt lagt til grunn ved planleggingen av flere andre store sykehusprosjekt i Norge og Europa.

Ratio er fortsatt engasjert med ulike større og mindre prosjekteringsoppgaver for Rikshospitalet gjennom rammeavtale med Oslo universitetssykehus.

Kontaktpersoner

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Hans Haugejorden

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 08 10 54

hans.haugejorden@ratioark.no

Faser

Arkitektkonkurranse, regulering, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging byggeplass

Rikshospitalet 010
1/7 Foto: Niklas Lello
IMG0002ny
2/7 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 17
3/7 Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 27
4/7 Foto: Jiri Havran
IMG0007ny bearbeidet
5/7 Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 25
6/7 Foto: Jiri Havran
50503045
7/7
RIKSHOSPITALET 14
Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 18
Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 19
Foto: Jiri Havran
Rikshospitalet 014
Foto: Niklas Lello
2023 glassgata Ratio Siri Tjønneland
Foto: Ratio