Rikshospitalet

Rikshospitalet er i dag en del av Oslo universitetssykehus, med landsdekkende funksjoner. Idégrunnlaget for utformingen av prosjektet var å kombinere god arkitektur med en menneskevennlig målestokk, og samtidig løse de strenge funksjonskravene som stilles til et avansert universitetssykehus. En overordnet målsetting var å skape fysiske omgivelser som inngir tillit og trygghet for brukerne av sykehuset, både pasienter, ansatte og besøkende.

Oppdragsgiver

Statsbygg og Oslo Universitetssykehus

Sted

Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

1994 – 2001

Areal

Hovedprosjekt ca 130 000 m2 BTA. Samlet areal etter tilbygg ca 190 000 m2 BTA

Funksjon

Sykehus

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt

Rikshospitalet rommer typiske sykehusfunksjoner og en rekke spesialfunksjoner, inklusiv blant annet sengeposter, poliklinikker, akuttmottak, behandlingsrom, operasjonsstuer, radiologi og nukleærmedisin, kvinne-barn-fløy, prøvetaking, laboratorie- og forskningsarealer, intervensjonssenter, syklotronsenter, terapibasseng; Dessuten undervisningsarealer, vrimlearealer, administrasjon, personalrom, kommersielle arealer, kapell, varemottak, tekniske arealer, uteområder.

Bygningen er organisert horisontalt over en omfattende grunnflate, med et sentralt, overglasset vrimleareal som strekker seg gjennom alle bygningens etasjer, og forbinder de forskjellige bygningsavsnittene. Vrimlearealet fungerer som anleggets hovedgater med et bymessig mylder av pasienter, besøkere og ansatte. Sentrale besøksfunksjoner som bl.a. poliklinikker, butikker, bibliotek, serveringsarealer og prøvetaking ligger i direkte tilknytning til hovedgata, eller glassgata som den gjerne kalles. Sengeposter og behandling ligger mer skjermet høyere oppe i bygget. Behandlingsarealer og sengeposter ligger vis a vis hverandre på hver side av glassgata, med effektive transportlinjer mellom sengepost og behandling.

Utformingen av Rikshospitalet har høstet stor anerkjennelse både lokalt og internasjonalt. Brukere omtaler bygget som et velfungerende sykehus. Modellen for organisering av sykehusfunksjonene har seinere blitt lagt til grunn ved planleggingen av flere andre store sykehusprosjekt.

Ratio er fortsatt engasjert med ulike større og mindre prosjekteringsoppgaver for Rikshospitalet gjennom rammeavtalen med Oslo universitetssykehus.

Kontaktpersoner

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Hans Haugejorden

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 08 10 54

hans.haugejorden@ratioark.no

Faser

Alle prosjektfaser

Rikshospitalet 010
1/7 Foto: Niklas Lello
IMG0002ny
2/7 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 17
3/7 Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 27
4/7 Foto: Jiri Havran
IMG0007ny bearbeidet
5/7 Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 25
6/7 Foto: Jiri Havran
50503045
7/7
RIKSHOSPITALET 14
Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 18
Foto: Jiri Havran
RIKSHOSPITALET 19
Foto: Jiri Havran
Rikshospitalet 014
Foto: Niklas Lello