Nytt Sykehus i Drammen

Ratio arkitekter inngår i team med Link arkitektur og Bølgeblikk arkitekter for prosjektering av Nytt Sykehus i Drammen. Forprosjekt ble levert i 2018, og teamet er nå engasjert for detaljprosjektering og gjennomføring. Prosjektet omfatter 122 000m2 nybygg.

Oppdragsgiver

Helse Sør-Øst RHF

Sted

Drammen

Status

Pågående

Areal

122 000 m² BTA

Funksjon

Lokalsykehus

Fagområde

Arkitekt og interiørarkitekt

Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen kommune, Lier kommune og deler av Asker kommune (Røyken og Hurum), samt deler av Holmestrand kommune (Sande), og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Sykehuset vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tomten på Brakerøya ligger nær Drammen sentrum, i et område som også går over i nabokommunen Lier. Området er omdisponert fra industrivirksomhet til byutvikling. Sykehuset får en bynær plassering med kort avstand til kollektivtransport og togstasjonen på Brakerøya. Området vil få god veiforbindelse og nye traséer for syklende og gående.

Tomten avgrenses mot sør av Drammenselva og fjorden, og mot nord av Helsegata og Drammen Helsepark. Sykehuset er tilpasset tomtens karakter, med en urban side med høye volumer mot Helsegata som trappes ned mot elven og fjorden. Utsikt og kontakt med både nære utearealer og det store landskapsdraget har påvirket plasseringen av de ulike funksjonene.

Sykehuset er organisert med en felles hovedinngang for alle funksjoner i et adkomstbygg. En gjennomgående glassgate forbinder ulike bygningsvolumer og funksjoner, gir dagslys og utsyn, og bidrar til orientering og veifinning. Alle behandlingsfunksjoner, prøvetaking og døgnplasser nås via trapper og heiser fra glassgaten.

Sykehuset er planlagt å stå ferdig i 2025.

Kontaktperson

Kari Anne Munthe-Kaas

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 91 88 85 14

kari.anne.munthe-kaas@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Link Arkitektur AS

Bølgeblikk Arkitekter AS

NSD 06
1/6
NSD 03
2/6
LINK Drammen Hospital View 02 AS
3/6
NSD 07
4/6
NSD 10
5/6
NSD 02
6/6
NSD 05
NSD 01
Funksjonsdiagram