SEOPP - energioppgradering av småhus

Ratio har utført flere pilotprosjekter for oppgradering av eneboliger som del av forskningsprosjektet SEOPP- systematisk energioppgradering av småhus i regi av Sintef. Forskningsprosjektet omhandlet energieffektivisering av typehus fra 1960-1990. Løsningene oppnådde tilnærmet dagens energikrav for nybygg med økt komfort og nye bokvaliteter.

Oppdragsgiver

Privat

Sted

Ulike steder i Norge

Status

Ferdigstilt

Periode

2012 – 2017

Areal

Varierer

Funksjon

Eneboliger

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker SØK

Her vises to eneboliger fra 1960- og 1970-tallet som er oppgradert.

Alle foto: Jiri Havran

Kontaktperson

Karin Hagen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 81 47 80

karin.hagen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

SINTEF

Mesterhus AS og flere industripartnere

Villa Årvoll 01 croppet
1/4 SEOPP - Årvoll, Oslo
Villa Årvoll 10
2/4 SEOPP - Årvoll, Oslo
Villa Bergen 02 croppet
3/4 SEOPP - Hjellestad, Bergen
Villa Bergen 34
4/4 SEOPP - Hjellestad, Bergen

SEOPP - Hjellestad, Bergen

Huset er et typisk ferdighus fra 1975 oppgradert til Enova nivå 2 tilsvarende lavenerginivå, noe bedre enn dagens krav. Et hus med kald kjeller skulle gis nye løsninger for å minimere energibehov og øke komfort, og byggherren hadde ønsker om omdisponering av programmet for boligen for familien på 5. Det var ønske om økt oppholdsareal på hovedplanet og bedre utnyttelse av underetasje.

Bygget har oppnådd et behagelig stabilt godt inneklima i hele boligen og et langt lavere energiforbruk.

Villa Bergen 25
SEOPP - Hjellestad, Bergen
IMG 4949 bergen før
Boligen før oppgradering
Villa Bergen 27 croppet
Villa Bergen 02
Villa Bergen 03
Villa Bergen 14
Villa Bergen 15
Villa Bergen 16
Villa Bergen 38
Villa Årvoll 01
SEOPP -Årvoll, Oslo. Foto: Jiri Havran

SEOPP - Årvoll, Oslo

Huset er fra 1965 og er oppgradert til Enova nivå 2 tilsvarende lavenerginivå, noe bedre enn dagens krav. I tillegg til stort fokus på energiløsninger har huset fått nye bokvaliteter som åpne løsninger, livsløpsstandard, bedre plassutnyttelse, boareal i underetasje og mer dagslys.

Oppgaven var å utnytte potensialet innenfor byggets rammer med så lite tilbygg som mulig som fremtidig bolig for en barnefamilie med 3 barn. Et kaldt og trekkfullt hus skulle gis nye løsninger for å minimere energibehov og øke komfort, og byggherren hadde ønsker om et nytt program for boligen.

Bygget har oppnådd et behagelig stabilt godt inneklima i hele boligen og et langt lavere energiforbruk.

Image Oslo før
Boligen før oppgradering
Villa Årvoll 03
IMG 2312
Villa Årvoll 06
Villa Årvoll 14
Villa Årvoll 09