St. Olavs Hospital, Kvinne-barn-senteret

Kvinne-barn-senteret inngår i fase 1-utbyggingen av St.Olavs Hospital i Trondheim. Bygget inneholder, operasjonsstuer, fødestuer, småbarnsavdeling, poliklinikker, sengeposter, bildediagnostikk, prøvetaking, laboratorie-, forskningsarealer og undervisningsareal for NTNU. I tillegg, vrimlearealer, personalrom, kommersielle arealer, kantine, barnehage og tekniske arealer

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

1999 – 2005

Areal

30 000m² BTA

Funksjon

Universitetssykehus

St. Olavs Hospital var unikt som universitetssykehus da det sto ferdig i 2014. Det er det eneste universitetssykehuset delt opp i en klar kvartalsstruktur tilpasset bybildet. Sentrene er sammenbundet med kulvert under terreng og med broer i 2. etg., som rommer behandlingsarealer, og i 3. etg., som rommer forskningsarealer. Dette har gjort det mulig å binde sammen store, felles arealer på tvers av sentrene.

Kvinne-barn-senteret, ett av de første sentrene i utbyggingen, følger prinsipp for generelt senter: poliklinikk, vestibyle, kantine, prøvetaking og vrimleareal i 1. etg. Operasjon i 2.etg med broforbindelse til Bevegelssesenteret og Laboratoriesenteret. NTNU areal i 3. etg samt sengeposter i 4. 5. og 6. etg.

Ved bruk av tegl i utvendige fasader knyttes senteret til resten av sykehusområdet, der de enkelte bygninger skal inngå i et samlet anlegg. Senteret uttrykker likevel sin egenart gjennom volum-oppbygging og dimensjonering. Vi har søkt å finne et lett og åpent uttrykk som virker innbydende for både barn og voksne.

Bygningens trafikkarealer ligger åpent mot det indre gårdsrommet, som er en del av senterets terapeutiske tilbud. Gårdsrommet skal fungere som et attraktivt rekreasjonsområde for pasienter og ansatte.

Kontaktperson

Solveig Strand

Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner

+47 97 51 68 90

solveig.strand@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Madsø Sveen Arkitekter as

Faser

Alle faser

Øystein 01
Foto: Øystein
Øystein 03
Foto: Øystein
Jiri Havran St Olavs Hospital 34 redusert
Foto: Jiri Havran
Øystein 06
Foto: Øystein
Reseps
Foto: Øystein