St. Olavs Hospital, Laboratoriesenteret

Laboratoriesenteret er ett av flere sentre som inngår som en del av byggetrinn 1 av nye St.Olavs Hospital i Trondheim. Med sine ca 27 500m2, inneholder senteret hoveddelen av sykehusets laboratorievirksomhet, så vel som undervisningsarealer for NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Blodbank, sykehuskapell og fellesfunksjoner som kantine, auditorier, seminarrom og møterom har også fått plass her.

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

2000 – 2006

Areal

27 500m² BTA

Funksjon

Universitetssykehus med laboratorier, undervisning og forskning

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, Faglig prosjektledelse

Senteret er plassert i det sørøstre hjørnet av sykehusområdet og har broforbindelse til Kvinne-barnsenteret som ligger mot nord. De andre tre sidene av senteret er omgitt av parker og eldre bolig- og sykehusbebyggelse.

Bygningsvolumene i senteret gjenspeiler de innvendige hovedfunksjonene. Senteret inneholder omtrent like store arealer for sykehus og universitet / høyskole og disse framstår som to generelle fløyer som er plassert på hver sin side av tomta; vest- og østfløy. Mellom hovedfløyene, i nord, ligger mellomfløyen. Denne er utformet som et tårn og inneholder fellesfunksjoner som inngang / vestibyle, bibliotek og auditorier / seminarrom. Mellomrommet mellom hovedfløyene er innglasset og inneholder horisontalforbindelsen mellom alle etasjer, via broer. Glassbygget inkluderer delvis mellomfløyen. I tillegg inneholder et glassbygg midt på hovedfløyene, horisontalforbindelsen mellom de tre øverste etasjene.

Lamellene som danner vest- og østfløy, er kledd med rød tegl, da Laboratoriesenteret ligger i den eldre, røde teglbebyggelsen. Teglen dras også inn i det innglassete mellomrommet for å understreke volumoppbyggingen. Innvendig får teglen en kunstnerisk bearbeidelse, som også ivaretar akustikken. På deler av første- og andreetasje og hele den tilbaketrukne femteetasjen, er kledningen sinusplater og varmforsinkede rister. Store glassfasader i blodbanken har kunstnerisk utsmykning for å hindre innsyn, men samtidig slippe inn lys. Denne utsmykningen er laget av kunstner Katrine Skavlan.

Mellomfløyen er bygget av bærende betongskiver, kledd med forpatinert sink i en skjellkledning. Det har vært en målsetning å gi denne delen av senteret et særegent uttrykk så vel i eksteriør som i interiør, for at den skal kunne framstå som et karakteristisk referansepunkt i forhold til de mer generelle bygningsdelene.

I bakkebelegningen er det også lagt vekt på kontinuitet mellom innvendige og utvendige arealer. Brosteinsbelegningen foran inngangen og i den utvendige gårdshagen føres gjennom vestibyleområdet, i form av en mer finslipt naturstein. Mønsteret i belegningen ute og inne, samt i de innvendige teglfasadene, er utarbeidet av kunstner Edith Lundebrekke, som en del av byggets kunstneriske utsmykking.

Det er lagt stor vekt på en konsekvent materialholdning i alle delene av bygget, også i forholdet mellom fasadematerialer og interiørmaterialer. Ved siden av malte gipsvegger og linoleumsbelagte gulv i de generelle arealene er det mange innslag av eik i møbler, kontorvegger, spesialinnredninger og parkettgulv, oljet stål i innvendige glassfelt, samt i bærekonstruksjoner og hovedtrapper i vestibyle og varmforsinket stål i innvendige himlinger. Det er stort sett nedhengte himlinger i korridorer og noen spesialarealer – ellers er akustikken ivaretatt gjennom opplimte himlingsplater.

Det er lagt mest ressurser i interiøret i mellomfløyen, med utstrakt bruk av eik i gulv og innredninger. De bærende betongskivene er eksponert innvendig og danner sammen med overflatene i eik hoveduttrykket i interiørene.

Det er jobbet mye med prinsippene for innredning av laboratoriearealene. De fleste laboratorieinnredninger som ikke henger på vegg, er montert på frittstående aluminiumssøyler innfestet i tak og gulv. Søylene er spesielt utviklet for dette prosjektet og fungerer også som føringskanaler.

Kontaktperson

Randi Mandt

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 97 79 14 03

randi.mandt@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Madsø Sveen arkitekter as

Jiri Havran 020
Foto: Jiri Havran
Vestibyle med hovedtrapp
Foto: Jiri Havran
Jiri Havran St Olavs Hospital 15 redusert
Foto: Jiri Havran
Laben
Foto: Jiri Havran
Jiri Havran 028
Foto: Jiri Havran
Jiri Havran 029
Foto: Jiri Havran
1 File 02
Foto: Jiri Havran