Folkets hus, Sauda

Folkets Hus ble bygget på dugnad av arbeidere i industristedet Sauda og stod ferdig i 1931. Bygningen inngår i en arkitektonisk og kulturhistorisk helhet med resten av den spesielle industristed-arkitekturen i Sauda. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende kulturbygg med et tilbygg som rommer flerbrukssal, kafé og lokaler til bl.a. kulturskole. Resultatet er en kombinasjon av levende kulturbygg og nasjonalt kulturminne.

Oppdragsgiver

Sauda kommune

Sted

Sauda

Status

Ferdigstilt

Periode

2015 – 2018

Areal

1000 m² nybygg

Funksjon

Rehabilitering og utvidelse av kulturhus med flerbrukssal og kulturskole

Miljøkrav

TEK 10

Folkets hus i Sauda ble oppført med omfattende dugnadsinnsats etter tegninger av arkitekt Gustav Helland. Bygget har klare klassisistiske trekk, men er enkel og kraftfull. Salen er preget av veggmalerier utført av Ragnvald Eikeland og Håkon Landa i 1953. Den opprinnelige delen av Folkets hus er foreslått fredet (2021).

Nye Folkets hus er utvidet med en flerbrukssal, en kafé/foajé, kjøkken, lager, kontorer og øvingslokaler for kulturskolen og ungdomsklubb. Tilbygget har fått egen innlasting på baksiden av tomten, noe som var med å forløse det arkitektoniske og organisatoriske grepet.

Det opprinnelige Folkets hus har inngang på gateplan og garderobe, kjøkken og andre birom noen trappetrinn opp. Hovedtrappene er symmetrisk plassert på hver side av inngangen med adkomst til hovedsal og galleri. Scenen tilknyttet salen ligger på eget nivå med tilgang fra egne trapper i bakkant. Det fantes ingen heis eller ramper i huset opprinnelig, så en av de viktigste oppgavene var å gjøre alle plan universelt tilgjengelige.

Vårt prosjekt består av et nytt bygg med inngangsplan på folkets hus’ garderobeplan, tilgjengelig via en rampe integrert i sokkelen fra gateplan. Én ny heis, felles for publikum og «back of house», er plassert slik at den betjener både salen i 2. etasje og scene sammen med kulturskolens lokaler. Mellom det gamle Folkets hus og flerbrukssalen ligger kafeen/foajeen under et stort glasstak, slik at Folkets hus fasade danner sideveggen i kombinasjonsrommet. Kafeen eller foajeen fremstår som et åpent utendørs- eller bakgårdsrom der Folkets hus har beholdt sin integritet, samtidig som nybyggets heistårn og gallerier gir liv og bevegelse til rommet. Nybyggets indre fasade er dekket med spiler og akustisk puss for å bedre akustisk demping mot glasstak, hardt gulv og det opprinnelige Folkets hus’ pussvegg.

Nyesalen er et flerbruksrom på om lag 120 m2 med flatt gulv og teleskopamfi for fleksibel bruk. Deler av veggen er dekket med speil slik at den også kan brukes som treningssal for dans. Den har direkte tilgang fra lager med innlasting fra gaten, og to innganger slik at den kan brukes i samspill med foajeen for utstilling med bevegelse/vandring, i tillegg til fleksibel sceneplassering. Akustikken i dette rommet er dempet, slik at den kan brukes til alle typer sceniske og musikalske uttrykk ved hjelp av elektronikk.

Back of house består av kontorer, musikkverksted og arkiv/lager på første etasje, og øvingsrom for kulturskolen i andre etasje. Øvingsrommene er lyddempet og har skråttstilte vegger for optimal bruk til musikk, inkl. messingblås og trommer.

Andre etasje i nybygget korresponderer med scene nivå i gamlesalen og gir sømløs overgang mellom nytt og gammelt, kombinert med universell tilgjengelighet.

Gamlesalen er svært nennsomt restaurert. Det viktigste grepet er en ny akustisk dempet himling og gardiner langs salsveggene for å dempe etterklangstid, uten å endre rommets karakter, eller ta luven fra de omfattende veggmaleriene med tidsbilder fra Saudas klassesamfunn og bondekultur på 1950-tallet.

Kontaktperson

Per Christian Brynildsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 20 95 11

per.christian.brynildsen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

HOLON

Faser

Konkurranse

Skisseprosjekt

Forprosjekt

Sauda exterior
1/4
Sauda plan01
2/4 Ploan 1
Sauda plan02
3/4 Plan 2
Snitt a
4/4 Snitt
Sauda interiør 4
Sauda inne
Sauda ny front
Sauda folksomt