Kulturtorvet i Lindesnes

Kulturtorvet ligger på Vigeland i Lindesnes kommune - forbundet med eksisterende rådhus – og rommer museum, bibliotek, museum, kafé, Galleri Gustav Vigeland samt kommunens servicetorg.

Oppdragsgiver

Lindesnes Kommune

Sted

Vigeland, Lindesnes

Status

Ferdigstilt

Periode

2007 – 2009

Areal

1.700 m2 BTA

Funksjon

Museum og bibliotek

Fagområde

Arkitekt og ansvarlig søker

Miljøkrav

Solfangere, miljøvennlig materialbruk; materialer med lave emisjoner

Kulturtorvet ligger på Vigeland i Lindesnes kommune, og rommer bygdemuseum, bibliotek, servicetorg og kafé. I bygdemuseet inngår også en utstilling av grafikk av Gustav Vigeland, utlånt fra Vigelandsmuseet i Oslo. Bygget er på ca. 1.700 m2 BTA inkludert kjeller. Prosjektet omfatter også opparbeiding av det omliggende parkområdet, bl.a. med utescene og torgplass.

Lindesnes kommune er byggherre for Kulturtorvet, som ligger i tilknytning til Rådhuset. En storslått privat donasjon har finansiert omtrent halvparten av byggekostnadene. Bygget ble åpnet sommeren 2009.

Bygningens volumoppdeling uttrykker de tre hovedfunksjonene. Bibliotek og servicetorg er gitt et lett og åpent uttrykk, med fasader i aluminiumsprofiler og glass; tette felter er kledd med emaljert glass i rødlige farger. Museet er utformet som et gåtefullt lukket volum, utvendig kledd med jernvitriolbehandlet osp. Varierende paneldimensjoner skaper spill i fasaden. Ospa er et vesentlig innslag i den stedlige vegetasjonen, og har historisk lokalt vært brukt som ytterveggskledning, særlig på uthus og sjøbuer. Ospa får over tid en fin, sølvgrå farge.

Bygget er utstyrt med solfangere, som i samvirke med luft/vann varmepumpe er byggets viktigste oppvarmingskilde.

Grønn Strek AS har vært landskapsarkitekt. Den kunstneriske utsmykningen, som er en integrert bearbeiding av gavlveggen, er utført av kunstner Jorunn Sannes.

Kontaktperson

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Faser

Alle faser fra konkurranse til ferdig bygg

Kulturtorget Vigeland 17 JH Ratio
1/3 Foto: Jiri Havran
Kulturtorget Vigeland 23 JH Ratio
2/3 Foto: Jiri Havran
Kulturtorvet Speilet JS 12 JH Ratio
3/3 Foto: Jiri Havran
Kulturtorget Vigeland 01 JH Ratio
Foto: Jiri Havran
Kulturtorget Vigeland 56 JH Ratio
Foto: Jiri Havran

Bygget rommer to hovedfunksjoner - bibliotek og museum, lagt i hvert sitt bygningsvolum. Biblioteket ligger som et enkelt glassprisme på bakkeplan, og museet som et lukket volum – lik et skrin hegner det om sine gjenstander.

Besøket i museet tok meg ut på en vandring i en vertikal sirkelbevegelse - gjennom temautstillinger på det øvre nivået og via et høyt utstillingsrom ned til det åpne magasinet under bakken.

Kulturtorvet Konsept Ratio
Kulturtorvet Skisse plan2 Ratio
Kulturtorvet 07 JH Ratio
Det åpne magasinet ligger under bakken. Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

Museumstrappen over tre plan er konstruert av sammensveisete stålplater som er rustet med saltvann og deretter oljet med owatrol. Stålplatene i trappeøyet bærer trappeløpene og har utparinger for utstillingsmontere.

Kulturtorvet Rendering trappemonter Ratio
Kulturtorvet 01 Ratio
Kulturtorvet Skisse vertikalrom Ratio

Den kunstneriske utsmykningen, som er en integrert bearbeiding av gavlveggen, er utført av Jorunn Sannes. Kledningen er brutt opp og et farget mønster trer fram. Fargene er montert på baksiden av trekledningen og reflekteres i et speil som dekker hele gavlveggen.

Kulturtorvet Skisse Jorunn Sannes Ratio
Skisse Jorunn Sannes
Kulturtorvet Speilet JS 09 JH Ratio
Foto: Jiri Havran
Kulturtorvet Kledning fersk Ratio
Fersk kledning
Kulturtorget Vigeland 10 JH Ratio
Grånet kledning Foto: Jiri Havran
Kulturtorget Vigeland 14 JH Ratio
Foto: Jiri Havran
Kulturtorvet Modellstudie kledning Ratio
Modellstudie av kledning
Kulturtorvet Detalj yttervegg Ratio
Kulturtorget Vigeland 12 JH Ratio
Foto: Jiri Havran
Kulturtorget Vigeland 19 JH Ratio
Bygningen byr på rom og åpninger på kryss og tvers. Foto: Jiri Havran
Kulturtorvet Limtre byggeplass Ratio
Taket over biblioteket bæres av limtrefagverk og limtresøyler.
Kulturtorget Vigeland 47 JH Ratio
Foto: Jiri Havran