KVINAbadet

KVINAbadet ligger i kommunesenteret Liknes i Kvinesdal kommune, og er et viktig identitetsskapende element i utviklingen av tettstedet. Badet rommer et 25 meters basseng med seks baner og integrert stupeanlegg, kort og lang sklie, plaskebasseng, terapi-/velværebasseng og et velvære-område med kulper og badstue. Samt klatrevegg og kafé. Vinnerprosjekt i begrenset plan- og designkonkurranse 2013 og ferdigstilt desember 2016.

Oppdragsgiver

Kvinesdal kommune

Sted

Kvinesdal

Status

Ferdigstilt

Periode

2013 – 2016

Areal

Ca. 3 200 m²

Funksjon

Svømmehall

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker, SHA-KP

Som en del av «bli-lyst»-satsing, gjennomførte Kvinesdal kommune i 2012/2013 en begrenset plan- og designkonkurranse for svømmehall, med fire deltakende firma. Lagt sentralt ved elvebredden i kommunesenteret Liknes, er svømmehallen tiltenkt en viktig rolle som generator for aktivitet og utvikling av sentrum vest for elva. Programmet omfattet et 25 meters basseng med seks baner og integrert stupanlegg (1, 3 og 5 m) og kort og langs sklie. Bassenget har et parti med regulerbar bunn, for svømmeopplæring av barn, Videre rommer anlegget plaskebasseng, 10x 6 m terapi-/velværebasseng og et velvære-område med kulper og badstue, klatrevegg og kafé.

Ratio vant konkurransen med utkastet «Over bekken etter vann». Bygningen er gitt et tydelig og lettfattet volum, med to «oppløft» som markerer henholdsvis stupområdet og hovedinngangen med klatrevegg. Innvendig byr bygget på noen romlige «overraskelser»: klatreveggen i inngangshallen og et lite atrium i badeområdet som bringer inn uventet dagslys - og snøvær - så å si midt i bygget og gir mulighet for et utendørs varmkulpsbad i tilknytning til badstua.

Ubehandlede betongvegger og mørke, grå keramiske gulvfliser gir – sammen med en gjennomgående bruk av eik i himling og detaljer – taktilitet, identitet og sammenheng i interiørene. Bassengene framstår som lysende kontraster til den gjennomgående dempede fargebruken. Stupetårnet i rødmalt betong utgjør et fokuspunkt i svømmehallen. Kulp, plaskebasseng og elementer er kledd med mosaikkflis, i garderober og toaletter er det valgt keramisk flis i ulike dimensjoner og farger for å lette orienteringen.

Utvendig er det valgt kledning i spesialtegnede kasetter i aluminium med komposittkjerne. Den lyse, sølvgrå overflaten reflekterer – som vannflaten - skiftningene i dagslyset; fra grå overskyede dager til skinnende refleksjon i sollys. Glassfeltene veksler med partier med liggende eikekledning. Eika gjenfinnes som tema i interiørene: himlingen i svømmehallen, terapiområdet og øvrige publikumsarealer er utført i smale eikespiler med overliggende duk og akustikkmatte.

Resepsjon, kafékjøkken, personalrom og badstue står som frittstående «bokser» i planen, kledd med eikefinerte plater; badstua er kledd med samme eikepanel som i fasadene. Spilehimling og interiørdetaljer er utført i eik.

Med umiddelbar nærhet til elva, er 200-års flomnivå definerende for høyder og valg av konstruksjonsløsninger. Bygget er fundamentert på rammede betongpeler som sammen med egenvekt av bygget bidrar til å motvirke oppdrift ved flom. Bæresystemet er i plasstøpt betong, etasjeskiller er utført plasstøpt med fall lagt direkte i betongstøpen. Det er under støping av betongveggene benyttet porebrytende duk pålimt forskalingselementene, for å unngå synlige luft-porer.

Det er installert varmepumpe basert på varmeuttak fra grunnvannet. Bruktvannet fra bassengene gjenvinnes gjennom ultrafiltrering.

I tillegg til arkitekturprosjektering og rolle som ansvarlig søker, har Ratio hatt den tverrfaglige prosjekteringsgruppeledelsen og rollen som ansvarlig prosjekterende for bygningsfysikk, tiltaksklasse 3. Prosjektet er utført i hovedentreprise for grunnarbeider og bygningsmessige arbeider, med sideentrepriser for øvrige fag.

KVINAbadet ble åpnet 16. desember 2016.

Kontaktperson

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter

Faser

Alle faser

H1 A2596
1/3 Foto: Sindre Ellingsen
H1 A1746
2/3 Foto: Sindre Ellingsen
Kvinabadet plan 1 01
3/3 Plantegning 1. etasje
H1 A1629
Foto: Sindre Ellingsen
H1 A1776
Foto: Sindre Ellingsen
H1 A2616
Foto: Sindre Ellingsen
H1 A2631
Foto: Sindre Ellingsen
H1 A2466
Foto: Sindre Ellingsen
H1 A1991
Foto: Sindre Ellingsen
H1 A2101
H1 A2746
Foto: Sindre Ellingsen