Ersta Nya Sjukhus

Ersta Nya Sjukhus har fått plass på en smal tomt mellom det eksisterende Ersta Sjukhus og Folkungagatan på Södermalm i Stockholm. Prosjektet har løst hele sykehusets program på den nye tomten og har samtidig beholdt det verneverdige Sjuksköterskehemmet fra 1930- tallet.

Oppdragsgiver

Ersta Diakoni, Stockholm

Sted

Stockholm

Status

Pågående

Periode

2014 – 2017

Areal

23 000 m² nybygg

Funksjon

Sykehus

Fagområde

Arkitekt

Miljøkrav

Miljöbyggnad Silver

Ersta Sjukehus er et privat sykehus drevet av Ersta Diakoni som får sine pasienter gjennom det offentlige helsevesenet i Stockholm. Det nye sykehuset skal overta alle somatiske funksjoner, med unntak av hospice, fra det eksisterende sykehuset og produksjonen skal økes vesentlig.

Med utgangspunkt i den eksisterende topografien og bebyggelse i nærmiljøet har Ratio arkitekter sammen med Nyrens Arkitektkontor tegnet et nytt bygg til Ersta Nya Sjukehus. Bygget, som er plassert i et urbant bymiljø, har fått en åpen og velkommen entrè mot Folkungagatan. En intim glassgate fører inn i bygget gjennom en ny inngang fra Folkungagatan. Inngangen leder opp til gårdshaven to plan opp og knytter kontakten til det opprinnelige sykehuset og Erstas røtter.

Det eksisterende sykepleierhjemmet er beholdt og vil bli ombygget for utadvendte utleie funksjoner i 1.etg og kontorer for sykehuset på øvre etasjer.

Sammen med Nyréns jobbet Ratio med prosjektet frem til byggetillatelsessøknaden. I 2017 overtok Tengbom arkitekter oppgaven med å lede og gjennomføre prosjektet – videreutvikle funksjon og utforming av det nye sykehuset.

Kontaktperson

Michael Geyer

Sivilarkitekt MNAL

+47 41 01 86 29

michael.geyer@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Nyrèns Arkitektkontor

Faser

Utvidet skisseprosjekt

Funksjonsprosjekt

09868 felixgerlach klar
1/3 Foto: Felix Gerlach
DJI 0864 felixgerlach klar
2/3 Foto: Felix Gerlach
DJI 0894 felixgerlach klar
3/3
09874 felixgerlach klar
Alle foto: Felix Gerlach
00013 felixgerlach klar
Fra Lilla Erstagatan
Hovedsnitt gjennom entrehall
Hovedsnitt gjennom entréhall
00332 felixgerlach klar
01323 felixgerlach klar
01262 felixgerlach klar
01297 felixgerlach klar
01340 felixgerlach klar beskåret
00827 felixgerlach klar
00525 felixgerlach klar
00466 felixgerlach klar beskåret
00588 felixgerlach klar
00774 felixgerlach edit beskåret
09921 felixgerlach klar beskåret