Fjordbad

RATIO har utvikla ein idé frå ein privat initiativtakar i Årdal kommune innerst i Sognefjorden. Badet vil kunne gi lokalsamfunnet i industribygda mellom dei bratte fjella ein ny stad å vere.

Oppdragsgiver

Privat initiativtaker | Ratio

Sted

Årdalstangen, Årdal kommune

Status

Pågående

Periode

2016

Areal

Innendørs 400 m², utendørs 1 400 m²

Funksjon

Badeanlegg med konsertarena og kafè

Oppdragsgiver

Privat initiativtaker | Ratio

Sted

Årdalstangen, Årdal kommune

Status

Pågående

Periode

2016

Areal

Innendørs 400 m², utendørs 1 400 m²

Funksjon

Badeanlegg med konsertarena og kafè

Fjordbadet vil gi reisande til bygda ein ny attraksjon. I bygda der fjorden går på land vil det vere mogeleg å ta eit bad utanom det vanlege. Det viktigaste er likevel å opne opp for at menneska som bur i Årdal skal kunne sjå nye mulighetar i sitt eige lokalsamfunn; eit bygdebad der ein kan møtast og som er med på å aktivisere eit tomt sentrum ved fjorden.

I Meieriparken er det plassert eit innandørs badehus med symjebasseng, barnebasseng, garderobar og kafè. Ei flytande badebrygge ligg i fjorden med to oppvarma basseng, stupetårn, mobil sauna og solterrassar. I fjæra er det foreslått å opparbeida ei strand. Eit utandørs scenegolv for konsertar og andre arrangement er plassert i parken.

Anlegget kan varmast opp med overskotsvarme fra industrien i bygda.

Kontaktperson

Jill Jevnaker

Sivilarkitekt MNAL, Kommunikasjonsansvarlig

+47 91 77 84 78

jill.jevnaker@ratioark.no

Faser

Idéfase

MIR Ratio Fjordbad Warm And Cold
Illustrasjon: MIR

Vatnet i fjorden er gjennomsnittleg omlag 14° om sommaren.

Fasade nord
Oversikt

Parken skal vere tilgjengeleg for alle. Det skal vere ein

stad ein kan koma sjølv om ein ikkje skal bade.

Plan
Vestfasaden mot sjøen