Folkehelseinstituttet, Myrens verksted

I forbindelse med planlegging av samlokalisering for Folkehelseinstituttet (FHI) i et nytt bygg på Lindern i Oslo, er det utviklet et pilotprosjekt for å teste ut ulike innredningsprinsipper. Prosjektet er gjennomført i eksisterende lokaler på 900kvm i på Myrens Verksted - et tidligere mekanisk verksted på Sagene.

Oppdragsgiver

Folkehelseinstituttet

Sted

Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

2014 – 2015

Areal

900 m² BTA

Funksjon

Kontor

Fagområde

Interiørarkitekt, arkitekt

Tre avdelinger med forskjellige funksjoner som alle hadde behov for større arealer skulle være forsøkskaniner i pilotprosjektet som skulle innredes med åpne kontorlandskap og tilhørende nødvendige støttefunksjoner. Planløsningen og romprogram er konkretisert i nært samråd med brukerne fra alle avdelinger.

Det er utarbeidet løsninger for kontorarbeidsplasser som oppfyller krav til oppbevaring og både akustisk‐ og visuell skjerming. For å beholde mye dagslys på det nederste nivået er eksisterende åpning mellom de to etasjene beholdt og innredet som forsamlings‐/presentasjonsrom. Prosjektet har hatt høyt fokus på akustiske utfordringer som løses ved bruk av en kombinasjon av absorberende overflater, akustiske elementer, absorberende møbler og tekstiler.

Kontaktperson

Charlotte Skar

Interiørarkitekt MNIL

+47 92 24 94 73

charlotte.skar@ratioark.no

Faser

Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging byggeplass

T Lauluten T5 B8815
1/2 Foto: Tove Lauluten
T Lauluten T5 B8796
2/2 Foto: Tove Lauluten
T Lauluten T5 B8782 beskåret
Alle foto: Tove Lauluten
P1050788 beskåret SVHV
Før ombygging | foto: Ratio
T Lauluten DSF3124
T Lauluten T5 B8796
P1050804 beskåret SVHV
Før ombygging | foto: Ratio
Borrmølle Myrens Verksted Digitalt Museum Oftebro Fredrik
Foto: Myrens Verksted | DigitaltMuseum | Fredrik Oftebro
T Lauluten DSF3135 beskåret
T Lauluten T5 B8815 beskåret
T Lauluten T5 B8792