Universitetet i Tromsø

I Bygg for medisin- og helsefag (MH) samlokaliseres alle medisin- og helsefagene ved det Helsevitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Tromsø. MH2 består av nybygg på ca. 18 000 m2, som er koblet til eksisterende universitetsanlegg og eksisterende funksjoner. Nybygget inneholder spesialrom som ulike typer auditorier, seminar- og kollokvierom. I tillegg forskjellige laboratoriefunksjoner og avdeling for komparativ medisin med oppstalling, overvåkning og operasjonsstuer. Prosjektet omfatter også ombygging av bl.a. spesialområder som anatomisk avdeling med disseksjonssal og oppbevaring av legemer, i tillegg til ulike undervisningsrom.

Oppdragsgiver

Statsbygg

Sted

Tromsø

Status

Ferdigstilt

Areal

20.000 m2

Funksjon

Universitet

Fagområde

Arkitekt, interiørarkitekt

Som eksisterende bygg, er nybygget delt i en undervisningsfløy og en laboratoriefløy. I undervisningsfløyen er det grupperom, seminarrom og mikroskopisaler. Tilknyttet vestibylearealene ligger to auditorier og fellesfunksjoner som servicetorg, kaffebar og pause-/kollokviearealer.

Laboratoriefløyen har forskjellige typer forskningslaboratorier, inkludert Rettsgenetisk senter med trykksatte spesialrom. Videre er det etablert Biobank i samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø.
Nybygget er tilpasset det bratte terrenget, og er forbundet med de respektive etasjer i eksisterende bygg på alle plan.

Hovedmaterialene i eksteriøret er tegl, tre, glass og metall. Valget av tegl knytter seg til ønsket om tilhørighet til den eksisterende bygningsmassen ved UiT. Videre er tegl et robust, vedlikeholdsfritt materiale. De tilliggende, lavere volumene har kledning i tre, for å bryte opp volumene. I teglkledningen er standardvindu lagt i dype nisjer, mens vinduene i trefasaden er trukket ut i fasadelivet for å gi fasadene et lettere uttrykk enn teglfasadene.

Foto: Trond Isaksen

Kontaktperson

Solveig Strand

Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner

+47 97 51 68 90

solveig.strand@ratioark.no

MH2 trond isaksen 2
1/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 7
2/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 4
3/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 11
4/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 15
5/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 21
6/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 18
7/7 Foto: Trond Isaksen
MH2 trond isaksen 3
MH2 trond isaksen 9
MH2 trond isaksen 13