Regjeringskvartalet

Ratio deltok i plan- og designkonkurransen om Regjeringskvartalet i teamet G8+. Forslaget "Lysning" ble utpekt til én av to vinnere og gikk videre til finalen.

Oppdragsgiver

Statsbygg

Sted

Oslo

Status

Konkurranse

Periode

2017

Areal

90 000 m² BTA nybygg, 40 000 m² BTA rehabilitering

Funksjon

Kontor

Fagområde

Sikkerhetsklarering, planer, konstruksjoner, fasader, logistikk

Lysning bygger på hva som er norske verdier – i vid forstand. Verdier som åpenhet, egalitet, nærhet til naturen, nøkternhet og kort avstand mellom høy og lav, rik og fattig og dem som styrer og dem som blir styrt er verdier som et nytt regjeringskvartal skal uttrykke. Samtidig skal stedet ha en verdighet og en kvalitet som skiller det fra det alminnelige, det trivielle og det dagligdagse. Statsmaktens utøvende myndighet er samlet her; de styrer, samtidig som de tjener.

Lysning har som bærende idé å samle prosjektet i en ring rundt Einar Gerhardsens plass og forsterke opplevelsen av nasjonen Norges maktsentrum med et fast artikulert plassrom, omkranset av fellesfunksjoner for alle departementene. Plassen er åpen for publikum fra alle kanter til alle døgnets tider og symboliserer møtet mellom folket og makten. Plassen ligger mellom G-blokken, Høyblokken og de nye departementskvartalene som bindes sammen av broer over gatene. Broene forsterker plassens identitet ved å bygges i samme materialer og formuttrykk som byggene rundt.

Prosjektet ble rangert som nummer to etter forhandlinger med Statsbygg høsten 2017.

Kontaktperson

Per Christian Brynildsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 20 95 11

per.christian.brynildsen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

LPO Arkitekter

A-Lab Arkitekter (+ arkitekt Line Solgaard)

IARK

Gullik Gulliksen AS

Sweco

Nordconsult

Techn. Olav Olsen AS

Faser

Innbudt arkitektkonkurranse

Oversikt fra ost
1/4
Einar
2/4
Johan Nygaardsvolds plass
3/4
Youngstorget 26april kl 19 30
4/4