Passivhus, Skøyen

Eneboligen på Skøyen er Oslos første passivhus i hht. passivhusstandarden med et planlagt energibehov på 25 % av behovet for normale boliger. Boligen er bygget i massivtre, et såkalt ‘massiv-passiv’ konsept. Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge som et pilot- og visningsprosjekt. Prosjektet ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2010.

Oppdragsgiver

Annette Dahl og Stein Stoknes

Sted

Oslo

Status

Ferdigstilt

Areal

230 m² BTA, oppvarmet areal 186 m²

Funksjon

Enebolig med utleiedel

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker

Miljøkrav

Passivhusstandard NS3700

Mål for prosjektet var å utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre. Fra å ha jobbet med et utenlandsk konsept med import av massivtre ble prosjektet utviklet med norske leverandører og realisert i samarbeid med Sintef Byggforsk i hht. den nye norske passivhusstandarden.

Ved utforming av bygget er det lagt vekt både på et moderne uttrykk og tilpasning til eksisterende bygningsmiljø. Utformingen er i tillegg delvis gitt av premisser for energieffektive løsninger.

”Massiv-passiv”- konseptet skal fremstå som et reelt alternativ til passivhus basert på andre konstruksjonsmåter. Det er valgt løsninger for å redusere boligens energibehov til det minimale, så som: ekstra isolasjon, reduksjon av kuldebroer, vindusplassering forhold til himmelretning, bruk av vakuum-solfangere, energieffektiv belysning og et avansert energistyringssystem. Balansert ventilasjon, varmeveksler og varmepumper skal bidra til at tilført energi blir utnyttet maksimalt.

I etterkant er det fra byggherre gitt meget positive tilbakemeldinger på et godt og behagelig inneklima i alle deler av boligen.


Foto: Jiri Havran, Harald Brekke

Kontaktperson

Karin Hagen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 81 47 80

karin.hagen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Stein Stoknes siv.ark MNAL

Norsk massivtre AS

Brucon AS

SINTEF Byggforsk Oslo

DSC 8640
1/3
Passivhus Skøyen 29
2/3
DSC 8662
3/3
Ladeveien20 6
DSC 1213foto Harald Brekke
Passivhus Skøyen 01 2
DSC 1236foto Harald Brekke
Foto: Harald Brekke