Ratio blir med i Madaster

NYHET – 09.09.21

Madaster 08 09 21

Onsdag, 08. september signerte vi avtale med Madaster. Ratio skal delta Pionerprogrammet til Madaster der en knippe aktører i byggenæringen samles til felles læring, utvikling og praktis bruk av en materialbank for økt sirkularitet i byggeprosjektene.

Madaster er en digital plattform for registering av materialer og produkter i bygg og infrastruktur. Gjennom dokumentasjon, registering og arkivering vil gjenbruk av byggematerialer bli enklere, forebygge avfallet, redusere miljøgifter og CO2- utslipp og åpne for muligheten for kjøp og salg av byggematerialer. Hvert registrerte bygg i Madaster blir en egen materialbank, og data om bygget genereres til materialpass.

Ratio arkitekter skal være en pådriver for bærekraftige løsninger, innovasjon og utvikling, og vi satser spesielt på sirkulær økonomi. Koblingen mellom BIM og sirkulær økonomi, som nå realiseres i plattformen til Madaster, mener vi er den naturlige veien å gå for å nå målet om en sirkulær og bærekraftig byggenæring.