Nordlandssykehuset

Ved prosjektstart var det opprinnelige somatiske sykehuset fra 1927, som så mange andre sykehus, utvidet flere ganger, sist med en høyblokk i på 10 etasjer fra 1955 tegnet av professor Karl Grevstad. Dette hadde ført til en tungdrevet og umoderne sykehusstruktur med lange avstander og der det var vanskelig å finne frem for både pasienter og ansatte. I tillegg trengte sykehuset nye utvidelser.

Oppdragsgiver

Helsebygg Nord-Norge

Sted

Bodø

Status

Ferdigstilt

Periode

2006 – 2016

Areal

79.000m2

Funksjon

Sykehus

Det eksisterende sykehuset ble derfor besluttet omorganisert med en ny og klarere bygningsstruktur, tilført ny bebyggelse og med eksisterende bygg fullstendig rehabilitert og stedvis utvidet. Behandling skulle moderniseres til «state of the art», det skulle etableres flere ensengsrom med bad og laboratoriefunksjonene, som tidligere hadde ligget spredt, skulle samles i nybygg der også stråleterapiavdeling skulle innpasses.

Ratio arkitekter ble engasjert for hele oppdraget i 2002. Strategien som er valgt for gjennomføring deler prosjektet i to byggetrinn, der byggetrinn 2 er delt i tre faser.

Kontaktperson

Andreas Gehe

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 41 32 77 61

andreas.gehe@ratioark.no

T Lauluten T5 B8761 PRINT 300dpi
1/4
T Lauluten DSF5253 PRINT 300dpi
2/4
T Lauluten T5 B8736 PRINT 300dpi
3/4
T Lauluten T5 B8771 PRINT 300dpi
4/4
T Lauluten T5 B8751 PRINT 300dpi
T Lauluten DSF4984 PRINT 300dpi
T Lauluten T5 B8756 PRINT 300dpi
T Lauluten DSF5184 PRINT 300dpi