Nordlysbadet, Alta

Vinnerprosjekt i innbudt arkitektkonkurranse for nytt badeanlegg i Alta. Nordlysbadet ligger til Markedsgata i Alta og danner avslutningen av sentrum mot Nordlyskatedralen. Anlegget er delvis nedgravd for ikke å dominere for mye mot et torg og mot Nordlyskatedralen.

Oppdragsgiver

Nordlysbadet as

Sted

Alta

Status

Ferdigstilt

Periode

2006 – 2011

Areal

5400 m2 BTA

Funksjon

Svømmeanlegg

Det inneholder konkurransebasseng på 25 meter, et aktivitetsbasseng med stupemuligheter, barneavdeling med ulike bassenger, en velværeavdeling og våt/tørrkafe, samt garderobefasiliteter.

Badet er bygget i betong som i stor grad er eksponert. I tillegg er det brukt noen trepaneler på veggene for å dempe akustikken. Det er brukt altaskifer på alle publikumsarealer, bortsett fra våtkafe og garderober. Denne egner seg godt i badeanlegg pga. naturlige sklisikkerhetsegenskaper.

Arealet under takskiven som ligger ca 4 meter over bakkenivå tilhører badeattraksjonene. Arealet over takskiven er utformet med tanke på utleie til relevante leietagere. Anlegget er fleksibelt i sin oppbygging og det er mulig å utvide. Prosjektet ble berømmet av juryen for å være stedstilpasset, tilby varierte og flotte romopplevelser, ha gode materialvalg og å være kostnadseffektivt med hensyn til energi, drift og
bygging.

Kontaktperson

June Haugen Welo

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 97 09 31 82

june.haugen.welo@ratioark.no

Nordlysbadet 23
1/4 Foto: Robin Mortensen
Nordlysbadet 47
2/4 Foto: Robin Mortensen
FRI7084
3/4 Foto: Robin Mortensen
Nordlysbadet 29
4/4 Foto: Robin Mortensen
Nordlysbadet 51
Alle foto: Robin Mortensen
Nordlysbadet 31 photoshoppet
Nordlysbadet 12
Nordlysbadet 34 sorthvitt
Nordlysbadet 46


Nordlysbadet 20
Nordlysbadet 17
Nordlysbadet 28