Campus BLÅ

Torghatten Aqua sitt skolesenter Campus BLÅ har en unik beliggenhet på Toft utenfor Brønnøysund, i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasilitetene til Norsk Havbrukssenter. Samarbeid med de blå næringene i regionen sikrer en bred faglig forankring. Torghatten Aqua AS omfatter Norsk Havbrukssenter AS, Aquaculture Innovation AS, Vevelstad Settefisk AS, Toft Brygge AS og Campus BLÅ med videregående skole, fagskole og kurssenter i nær tilknytning til Norsk Havbrukssenter sitt visningsanlegg for oppdrett, turistsenter og rorbuer.

Oppdragsgiver

Toft Brygge AS

Sted

Toft, Brønnøysund

Status

Pågående

Periode

2021

Areal

4.100 m2

Funksjon

Videregående skole

Torghatten Aqua planlegger å oppføre et skole- og administrasjonsbygg for deler av sin virksomhet på Toft ved Brønnøysund. Hoveddelen av bygget skal brukes til skolevirksomhet for Campus BLÅ Videregående skole, Campus BLÅ Fagskole, Campus BLÅ Kurssenter, konferansevirksomhet og konsernkontor for Torghatten Aqua. De videre utbyggingsplanene omfatter blant annet Akvahall for forskning og undervisning, gjenbruk av Norges paviljong fra EXPO 2020, Campus BLÅ folkehøgskole og rorbuer.

Den videregående skolen planlegges for over 90 elever og blir en arbeidsplass for et rikt maritimt fagmiljø som vil styrke hverandre gjennom tett samarbeid innenfor samme bygning. Fagtilbudet omfatter bl.a. Naturbruk, akvakultur, fiske og fangst. Rause fellesområder som vestibyle, auditorium, kantine, felles møterom og uteterrasser blir arenaer for faglig utveksling og sosialt samvær.

Bygget er inspirert av bygningstradisjonen på Helgelandskysten; en enkel og funksjonell arkitektur tilpasset et røft kystklima.

Kontaktperson

Dag Torbjørn Nerbø

Sivilarkitekt MNAL

+47 915 11 257

dag.nerbo@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Rambøll

Faser

Skisseprosjekt

Forprosjekt

Sjøfront med utvidelse skole
1/4 Foto: Karl Johann Torgnes / Rendering: Ratio
Modellbilde konstruksjon 1
2/4
Modellfoto
3/4
Almenningen sen kveld
4/4
Befaring Toft Campus BLÅ 8
Tomten ligger i vannkanten
Befaring Toft Campus BLÅ
Skolebrygga
Modellbilde konstruksjon 2
Situasjonsmodell
Situasjonsplan
Situasjonsplan

Visuell og fysisk kontakt mellom omgivende natur og uterom skaper trivsel.

Det er lagt vekt på et åpent og inviterende bygg som bygger opp under ønsket om at skoleanlegget skal brukes mest mulig og være et pulserende hjerte i lokalsamfunnet på Toft. Det er nær kontakt med omkringliggende natur og den fantastiske utsikten til hav og fjell som gir visuell åpenhet og godt med dagslys.

Diagram som viser innganger hovedkommunikasjon og sikt
Innganger, hovedkommunikasjon og sikt
Taklandskap
Skisse
Toft i gamledager
1990 Toftsundet

Bygget er inspirert av bygningstradisjonen på Helgelandskysten; en enkel og funksjonell arkitektur tilpasset et røft kystklima.

Modellbilde
Oversiktsbilde
Foto: Karl Johann Torgnes

Film fra Campus BLÅ