Campus BLÅ

Skolesenteret Campus BLÅ har en unik beliggenhet på Toft Brygge utenfor Brønnøysund, i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samarbeid med de blå næringene i regionen sikrer en bred faglig forankring. Campus BLÅ omfatter i dag Videregående skole, fagskole og kurssenter i nær tilknytning til visningsanlegg for oppdrett, turistsenter og rorbuer.

Oppdragsgiver

Toft Brygge AS

Sted

Toft, Brønnøysund

Status

Pågående

Periode

2021

Areal

3.700 m2

Funksjon

Videregående skole

Campus BLÅ ble etablert i 2017 i samarbeid med Norsk Havbrukssenter på Toft i Brønnøy kommune. De neste årene er det planlagt omfattende utbyggingsplaner.

Første byggetrinn blir nytt skolebygg med samlokalisering av Campus BLÅ Videregående skole, Campus BLÅ Fagskole, Campus BLÅ Kurssenter, konferansevirksomhet og konsernkontor for Campus BLÅ. De videre planene omfatter en rekke andre prosjekter som for eksempel Akvahall for forskning og undervisning, gjenbruk av Norges paviljong fra EXPO 2020, Campus BLÅ folkehøgskole og rorbuer.

Den videregående skolen planlegges for over 90 elever og blir en arbeidsplass for et rikt maritimt fagmiljø som vil styrke hverandre gjennom tett samarbeid innenfor samme bygning. Fagtilbudet omfatter bl.a. Naturbruk, akvakultur, fiske og fangst. Rause fellesområder som vestibyle, auditorium, kantine, felles møterom og uteterrasser blir arenaer for faglig utveksling og sosialt samvær.

Bygget er inspirert av bygningstradisjonen på Helgelandskysten; en enkel og funksjonell arkitektur tilpasset et røft kystklima.

Kontaktperson

Dag Torbjørn Nerbø

Sivilarkitekt MNAL

+47 915 11 257

dag.nerbo@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Rambøll

Faser

Skisseprosjekt

Forprosjekt

Oversiktsbilde
1/3 Foto: Karl Johann Torgnes
Modellbilde konstruksjon 1
2/3 Modellbilde konstruksjon
Modellbilde konstruksjon 2
3/3 Modellbilde konstruksjon med kontekst
Befaring Toft Campus BLÅ 8
Tomten ligger i vannkanten
Befaring Toft Campus BLÅ
Skolebrygga
Situasjonsmodell
Situasjonsmodell