Dagsturhytte i Agder

Forslag i begrenset plan- og designkonkurranse 2021: Prototyp for dagsturhytte som skal oppføres i hver av de 25 kommunene i Agder fylke.

Oppdragsgiver

Agder fylkeskommune

Sted

Agder

Status

Konkurranse

Periode

2021

Areal

Ca 12m² BRA

Funksjon

Dagsturhytte, prototyp

I samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank arrangerte Agder fylkeskommune i 2021 begrenset plan- og designkonkurranse om dagsturhytte. Syv arkitektkontorer deltok i konkurransen.

Hensikten med dagsturhytteprosjektet er å skape attraktive turmål i nærmiljøet som kan bidra til mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Programmet forutsatte enkel standard, men samtidig at dagsturhytta i seg selv skulle være en attraksjon. Målsettingen er oppføring av dagsturhytter i hver av de 25 kommunene i fylket innen utgangen av 2024.

Konkurranseutkastet skulle vise en prototype som egnet seg for plassering på svært ulike tomter; så vel ved kysten som i skogen og på fjellet. Programmet satte begrensning på størrelse og maks. kostnad, og at hyttene skulle prefabrikkeres i seksjoner for inntransport med helikopter. Transportforutsetningen satte begrensning til maks størrelse og vekt på seksjonene.

Vårt utkast KVIKKLUNSJ viser dagsturhytta med en gjenkjennelig, fattbar form som reflekterer funksjonen: å gi ly til dagsturfolket; en form som er tilrettelagt for alle de ulike tomtemulighetene, og som kan stå som et symbol eller «tegn» på et viktig og samlende folkehelsetiltak i Agder.

Hyttas form uttrykker en fortettet fortelling om å ankomme, tre inn og å være – i rommet, på terrassen og i uterommene som hytta danner sammen med landskap, vegetasjon og nær- og fjernutsikt. Hyttas form «vrir» seg ved at veggene luter innover og verner over inngangspartiet, for så å lene utover i oppholdsrommet slik at det åpnes for utsikt over terrenget.

Hytta er prosjektert for å kunne prefabrikkeres i tre seksjoner, med bæresystem i treverk utvendig kledd med trespon, innvendig kledning av finerte plater. Seksjonene kan transporteres med helikopter for montering på plassbygd pålefundament.

Kontaktperson

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Faser

Konkurranse

Fasade inngang
1/5
Fasade speilvendt
2/5
Snitt B
3/5
Fasade utsikt
4/5
KVIKK LUNSJ Detaljsnitt
5/5
000 00 A 200 90 012 PLAN 1 50 01
KVIKK LUNSJ Interiør
KVIKK LUNSJ Perspektiv
K Onsept