Ny sikkerhetspsykiatri på Ila

Ny sikkerhetspsykiatri inngår i det framtidige målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. Nybygget skal romme regional sikkerhetsavdeling (RSA), lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) med tilhørende aktivitetsarealer, behandlingsrom, besøksarealer og mottak- og forsyningsfunksjoner. Videre omfatter prosjektet forsknings- og undervisningsarealer for SIFER; regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsel og rettspsykiatri.

Oppdragsgiver

Sykehusbygg

Sted

Ila, Bærum kommune

Status

Pågående

Periode

2022

Areal

14.800 m² BTA

Funksjon

Sikkerhetspsykatrisk sykehus

Fagområde

Arkitekt, Ansvarlig søker

I alt 66 pasientrom er fordelt på fem avdelinger, som igjen kan underdeles i to like store enheter. Det er lagt vekt på å skape trygge rammer for pasienter og personale, med godt dagslystilfang og utsyn mot den omsluttende naturen og med romforløp, materialer og farger som understøtter den kliniske behandlingen og bidrar til pasientens tilfriskning. Uteområdene byr på varierte soner for ulike typer aktiviteter. Bygget skal ligge ved markagrensa på Ila i Bærum kommune.

Kontaktperson

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Bølgeblikk arkitekter

COWI

NCC Norge as

NSP Fugleperspektiv forplass
NSP Forplass
Forplass
NSP Golfbane
Fra Haga golfbane