Ratio utvider

NYHET – 09.09.21

Location 026
Foto: Niklas Lello | Drammensveien 130

Vi er glade for å ønske åtte nye kollegaer velkommen til Ratio!

Denne høsten starter åtte nye kollegaer i Ratio og kontoret vokser dermed til 72 ansatte – bestående av arkitekter, interiørarkitekter, bygningskonstruktører, BIM-arkitekter og ledelse. Etter et annerledes år med hjemmekontor og digitale møteplasser ser vi fra imot en mer normal hverdag denne høsten med både gamle og nye på kontoret vårt i Drammensveien. For tiden arbeider vi med prosjekter som Livsvitenskapsbygget UiO, Nye Aker sykehus, rehabiliteringen av Nationaltheatret, Nye Drammen Sykehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, ny sikkerhetsavdeling ved St. Olavs hospital og nybygg for Brønnøysundregistrene. For å nevne noen.

Våre nye ansatte som blir del av Ratio denne høsten er:

Kristine Reppe, arkitekt.

Fia Myrvold, interiørarkitekt.

Stefan Smolovic, arkitekt.

Siri Ullsfoss Afseth, arkitekt.

Giulia Viola, arkitekt.

Torleif Månsson, bygningskonstruktør.

Morten Berggren Jepsen, bygningskonstruktør/PG-koordinator.

Franco Encina, arkitekt/BIM-arkitekt.