Solveig Dahl Grue er ny daglig leder hos Ratio Arkitekter

NYHET – 09.09.19

DL 539x361

Vi forsterker nå ledelsen ved vårt kontor for å være enda bedre rustet for fremtiden og for videreutvikling av bedriften.

Ratio arkitekter AS har i de senere år markert seg som et sterkt kompetansemiljø innen arkitektur med flere nye store og komplekse byggeoppgaver. Ratio arkitekter består i dag av rundt 60 medarbeidere.

Solveig Dahl Grue ansettes som ny daglig leder i Ratio arkitekter AS. Grue går fra stillingen som prosjektleder i avdeling Rådgivning og tidligfase i Statsbygg.

- Vi er særdeles fornøyd med at Solveig Dahl Grue har takket ja til å tre inn i stillingen som ny daglig leder for Ratio arkitekter, sier styreleder og partner i RATIO Karin Hagen. Vi er sikre på at Solveig med sin brede kunnskap om vår bransjes markedsvilkår, i tillegg til erfaring både fra byggherresiden og fra prosjektering vil tilføre vårt kontor ny og viktig kompetanse. I tillegg er Solveig en rolig, motiverende og åpen person som vi gleder oss til å ha med på laget på Ratio.

Solveig Dahl Grue er utdannet sivilarkitekt fra NTNU og har en master fra Harvard Graduate School of Design. Grue har meget god kjennskap til bransjen gjennom bred erfaring fra både leder- og prosjektlederroller i Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

- Jeg ser på lederstillingen i Ratio arkitekter som en spennende utfordring, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Solveig Dahl Grue. Ratio arkitekter har et stort potensial - som jeg vil være med å utvikle videre sammen med eierne, medarbeiderne og styret. Målet er at Ratio skal være en foretrukket samarbeidspart for ambisiøse byggherrer, og at vi fortsetter å fokusere på høy kvalitet innenfor arkitekturprosjektering, bærekraftige løsninger og leveransedyktighet.

Solveig tar over stillingen etter Anne Lamer, partner i Ratio arkitekter AS, 1.oktober 2019.