Nye styremedlemmer i Ratio

NYHET – 07.01.20

Gunnar Bøyum og Magnus Aune Hvam lite
Gunnar Bøyum & Magnus Aune Hvam

Ratio arkitekter AS har i de senere år markert seg som et sterkt kompetansemiljø innen arkitektur med flere nye store og komplekse byggeoppgaver. Vi ser at markeder er i endring og ønsker å bringe inn ny og ekstern kompetanse i styret som bidrag til at Ratio blir enda bedre rustet for fremtiden.

Gunnar Bøyum engasjeres som ny styreleder i Ratio arkitekter AS og Magnus Aune Hvam som nytt styremedlem.

De har begge solid erfaring fra by- og eiendomsutvikling og byggenæringen og kan på hver sin måte vise til gode resultater fra deres virksomhet. Vi gleder oss til samarbeidet og er sikre på at vi med dette grepet på en god måte styrker og kombinerer kompetansen vi har som en voksende arkitektbedrift med nye blikk og strategier for fremtiden.

Begge er engasjert som medlemmer av styret i Ratio arkitekter AS fra 1. januar 2020.