MHH nominert til Bærum kommunes arkitekturpris 2021!

NYHET – 05.10.21

RATIO MHH Ivar Kvaal 9
Foto: Ivar Kvaal / Hest Agentur

Martina Hansen Hospital stod klart i september 2020 og er nå nominert til Bærum kommunes arkitekturpris 2021!

MHH er et spesialsykehus innenfor ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. Sykehuset ønsket å modernisere og utvide alle sine avdelinger for å øke pasientantallet og være effektive i behandling. Nybygget inneholder utvidet operasjonsavdeling og sengepost, ny radiologi- og prøvetakningsenhet samt nye poliklinikker. I tillegg en helt ny sterilsentral tilpasset økt virksomhet og nytt sentrallager med mottak og en samlet avfallsenhet.

Se prosjektet her!