Rehabilitering av Tøyenbadet, Oslo

I 2007 ble Ratio engasjert til å oppgradere og rehabilitere Tøyenbadet med tilhørende tekniske arealer, garderober, publikumsinngang, og vestilbyle. Anlegget bygget i 1974, var lenge det største badeanlegget i Norge. Med sin karakteristiske takbue ble bygget et kjent landemerke, langt utover sin bydel.

Oppdragsgiver

Kultur og Idrettsetaten, Oslo kommune (nå Idrettsetaten, Oslo kommune)

Sted

Tøyen, Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

2007 – 2009

Areal

6000 m2

Funksjon

Badeanlegg

Miljøkrav

Rehabilitering

Badeanlegget ble i sin tid oppført med et 50-meters basseng (50m x 18,5m) med tribune og et mindre barnebasseng (15m x 7,7m). Sentralt plassert, mellom bassengene lå vaktrommet.

Badeanlegget ble oppgradert med nytt renseanlegg, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning. Alle overflater som himlinger, fliser og akustiske plater ble skiftet ut. Fyring på elektrisitet ble skiftet ut til oppvarming basert på fjernvarme. Heisen ble byttet ut og det ble utført asbestsanering i deler av anlegget.

Barne/-opplæringsbassenget ble utvidet fra 10 til 15 meter og fikk endrede dybdeforhold. Alle basseng ble tilrettelagt for universell utforming. Publikumsgarderobene ble totalrehabilitert med endrede publikums- og ansatte -soner, nytt og utvidet dusjanlegg, endret utforming på badstuer, økt kapasitet mht nye skap og benker i garderobene mm. Inngangspartiet fikk nye overflater, ny resepsjon og flere kontorer og møterom.

Bygget ble revet i 2020 i forbindelse med byggingen av et nytt og større badeanlegg.

Toyenbadet v2 001
Foto: Niklas Lello
IMG 0096
Foto: Ratio
P1010681
Foto: Ratio
Toyenbadet v2 002
Foto: Niklas Lello
Toyenbadet 034
Foto: Niklas Lello
Toyenbadet 022
Foto: Niklas Lello
Toyenbadet 029
Foto: Niklas Lello
Toyenbadet 003
Foto: Niklas Lello