St. Olavs Hospital, Bevegelsessenteret

Bevegelsessenteret inngår i nye St.Olavs Hospital, Trondheim, en senterbasert og kvartalsvis bydel på Øya. De medisinske spesialitetene i Bevegelsessenteret er medisinsk og kirurgisk behandling innen ortopedi, revmatologi og plastikkirugi.

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

2003 – 2009

Areal

16 000 m² BTA

Funksjon

Universitetssykehus

Fagområde

Arkitekt

St. Olavs Hospital var unikt som universitetssykehus da det sto ferdig i 2014. Det er det eneste universitetssykehuset delt opp i en klar kvartalsstruktur tilpasset bybildet. Sentrene er sammenbundet med kulvert under terreng og med broer i 2. etg., som rommer behandlingsarealer, og i 3. etg., som rommer forskningsarealer. Dette har gjort det mulig å binde sammen store, felles arealer på tvers av sentrene.

Bevegelsessenteret følger prinsipp for generelt senter: poliklinikk, vestibyle, kantine, prøvetaking, vrimleareal og behandlingsbasseng i 1. etg. Operasjon i 2.etg med broforbindelse til Kvinne-barn-senteret senteret, Akutt- hjerte- og lungesenteret senteret og 1902-bygget. NTNU areal i 3. etg samt sengeposter i 4. og. 5. etg.

Senteret består av to fløyer i seks etasjer og en fløy i tre etasjer. Bygningen danner med 1902-bygget et raust gårdsrom. Vestibylen, vrimleareal og behandlingsbassenget i 1. etg ligger åpent mot det indre gårdsrommet, som er en del av senterets terapeutiske tilbud. Gårdsrommet skal fungere som et attraktivt rekreasjonsområde for pasienter og ansatte. Bevegelsessenteret er utført i tegl og treverk, tilpasset omliggende bebyggelse. Tegl er brukt hovedsakelig mot gater og treverk er hovedmateriale mot en indre gårdshave. Grønne terrasser er tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte.

Bruk av naturlige materialer, farger og kunstnerisk utsmykning er tenkt i en helhet for å skape god orientering og lyse vennlige lokaler for alle brukere av senteret.

Kontaktperson

Marianne Dale

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 41 59 59 46

marianne.dale@ratioark.no

Samarbeidspartnere

COWI

Nordic Office of Architecture

St Olavs Hospital 60
1/4 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 62
2/4 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital
3/4 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 40
4/4 Foto: Jiri Havran
Bevegelse 2etg005
Foto: Jiri Havran
Bevegelse 2etg004
Foto: Jiri Havran
Bevegelse 2etg002
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital 29
Foto: Jiri Havran