St. Olavs hospital Akutt- hjerte- og lungesenteret

Akutt -hjerte og lungesenteret er to sentra i ett bygg: Akuttsenteret og Hjerte-lungesenteret. Bygget er det største i nye St.Olavs Hospital, Trondheim, en senterbasert og kvartalsvis bydel på Øya. De medisinske spesialitetene i Akutt- hjerte-lunge-senteret er akuttmedisin, øyeblikkelig hjelp, hjerte- og lungemedisin, hjerte- og lungekirurgi, kardiokirurgi og bildediagnostikk

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

2003 – 2009

Areal

Ca. 40 000 m²

Funksjon

Universitetssykehus

St. Olavs Hospital var unikt som universitetssykehus da det sto ferdig i 2014. Det er det eneste universitetssykehuset delt opp i en klar kvartalsstruktur tilpasset bybildet. Sentrene er sammenbundet med kulvert under terreng og med broer i 2. etg., som rommer behandlingsarealer, og i 3. etg., som rommer forskningsarealer. Dette har gjort det mulig å binde sammen store, felles arealer på tvers av sentrene.

Akutt-hjerte -lunge senteret følger prinsipp for generelt senter: poliklinikk, vestibyle, kantine, prøvetaking og vrimleareal i 1. etg. operasjon i 2.etg med broforbindelse til Bevegelse senteret og Gastro senteret. NTNU areal i 3. etg samt sengeposter i 4.,5. og. 6. etg.

Virksomheten i det sentrale akuttmottaket i nordfløyen (Akutten) er organisert i en vertikal akse med to store heiser. På taket er det helikopterplattform og i underetasjen ambulanse- og akuttmottak. Heisene gir rask forbindelse til operasjonsstuer, intensivavdeling og tung overvåking.

Akutten er utført i hvit betong, med dobbelt sett vinduer og detaljering i natureloksert aluminium. Dette gir en kraftig lyddempning med tanke på helikopterlandingsplassen på taket, hvor store Sea King maskiner kan lande. Legevakta (interkommunal) og ortopedisk skadepoliklinikk har fått et eget signalrødt inngangsparti, som er belyst på kveld og natt, for å tydeliggjøre funksjonen i bybildet. (Legevakten har i ettertid flyttet til andre lokaler på Øya)

Kontaktperson

Per Anders Borgen

Sivilarkitekt, Partner

+47 92 07 07 82

per.anders.borgen@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

COWI

Nordic

Faser

Alle prosjektfaser

St Olavs Hospital emergency
1/4 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital street view
2/4 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital roof garden
3/4
St Olavs Hospital courtyard
4/4 Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital reception area
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital lobby
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital entrance and bridge
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital stairs 2
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital stairs
Foto: Jiri Havran
St Olavs Hospital west view
Foto: Jiri Havran