Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Ratio sammen med Arkitema vant tilbudskonkurransen om arkitekturprosjektering for detaljprosjektering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i mai 2021. Et nytt sykehus for byene Molde og Kristiansund.

Oppdragsgiver

Helse Møre og Romsdal

Sted

Hjelset

Status

Pågående

Areal

55 000 m²

Funksjon

Akuttsykehus

Miljøkrav

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker

Teamet har tidligere gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og funksjonsprosjekt i en samspillsfase i løpet av 2020 og er nå i gang med et revidert funksjonsprosjekt med en utvidelse av bygget, samtidig med oppstart av detaljprosjektering.

Det nye fellessykehuset Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset og spesialisthelsetjenestetilbud ved et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Akuttsjukehuset på Hjelset er på om lag 59 000 m², og omfatter både somatikk og psykisk helsevern. Hele sykehuset legger seg i en vifteform som følger terrenget. Psykiatribygget, samt to fløyer i somatikkbygget forbindes med mellombygg i glass som fungerer som kommunikasjons- og venteareal.

Bygget utnytter tomten optimalt der hele sykehuset har utsyn mot det flotte landskapet og naturen rundt.

Det nye fellessykehuset skal etter planen være i drift 2025.

Kontaktperson

Andreas Gehe

Sivilarkitekt MNAL

+47 41 32 77 61

andreas.gehe@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Arkitema

COWI

ASH Hjelset visualisering 03 Web
1/3
ASH Hjelset visualisering 01 Web
2/3
ASH Hjelset Illustration Psykiatri Web
3/3