Minne kultursenter

Minne kultursenter rommer en tematisk utstilling over Åserals historie fra folkevandringstid til moderne kraftkommune. Bygget ligger i en gammel eplehage i tett naboskap til Åseral kyrkje, og har blitt et viktig kulturelt og sosialt samlingspunkt i fjell- og kulturbygda Åseral.

Oppdragsgiver

Åseral kommune

Sted

Åseral

Status

Ferdigstilt

Periode

2007 – 2010

Areal

1200 m²

Funksjon

Museum, kulturhus, kafé

Fagområde

Arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker

Ratio vant i 2007 begrenset plan- og designkonkurranse for et museum og kulturelt samlingssted i fjellkommunen Åseral i Agder. Minne kultursenter åpnet for publikum i 2010, og ligger i en gammel eplehage i kommunesenteret Kyrkjebygd, i tett naboskap med Åseral kyrkje.

Bygget danner ramme rundt en tematisk utstilling, med tablåer som forteller Åserals historie fra folkevandringstida (den best bevarte boplassruinen frå denne perioden i Skandinavia, ligger på Sosteli i Åseral) via dramatisk krigshistorie fram til vår tid, med vannkraftutbygging og fjellturisme. Utstillingen er utvidet med en satellitt for Vest-Agder-museet, med lokale funn utlånt fra Oldssakssamlinga ved Universitetet i Oslo. Minne kultursenter huser også den årlige Bygdeutstillinga.

Bygget ligger inntil en liten kolle, omgitt av rester fra det gamle kulturlandskapet; beite, steingjerder, eplehage. To langstrakte bygningsvolum på tvers av terrenget er sammenbundet av et lavere mellomledd og av et høyt, kjegleformet volum i plasstøpt betong. Kjegla signaliserer bygget på avstand, og rommer vasskraftutstillingen. Ei glasskledd bru som skjærer igjennom kjeglerommet, angir starten på publikumsvandringa som følger en spiralbevegelse gjennom byggets to etasjer og de ulike utstillingstablåene. Trappa mellom etasjene er utforma som et publikumsamfi for konserter, forestillinger og foredrag. I begge etasjene kan deler av det store rommet stenges av, for kammerkonsert, møter, filmframvisninger og andre mindre arrangementer. Kaféen ligger vendt mot en solfylt terrasse mellom bygget og fjellkollen. En stor steinhelle hentet ned fra fjellet etablerer en utescene i et naturlig uteamfi.

Bygget er oppført i betong og bærende treverk, med utvendig kledning i jernvitrolbehandlet osp og tørrmurt steinforblending i Høvågskifer, med vinduer, beslagarbeider og utvendig kledning av kjegla i natureloksert aluminium. Hovedmateriale i interiørene er slipte betonggulv med tilsetning av hvit stein, glattkantpanel på veggene og akustisk trespilehimling.

Bygget ble ferdigstilt innenfor budsjett og avtalt framdrift, og er blitt en viktig samlingsarena for fastboende og tilreisende, med kafé, skiftende utstillinger og et aktivt kulturprogram.

Kontaktperson

Sverre Svendsen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 48 27 69 08

sverre.svendsen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Grønn strek AS

Naturexpo

Faser

Plan- og designkonkurranse, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging byggeplass

Åseral 01 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 37 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 22 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 27 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 04 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 10 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 30 small
Foto: Jiri Havran
Åseral 18 small
Foto: Jiri Havran