Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sør-Helgeland

Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland er et nybygg for etablering av Helgelandssykehusets spesialisthelsetilbud i Brønnøysund. Med DMS-et har behandlingstilbudet for 4 kommuner i Sør-Helgeland blitt betydelig forbedret. Størstedelen av behandlingen kan nå foretas lokalt og reiseveien for pasienter har blitt vesentlig redusert.

Oppdragsgiver

Brønnøy kommune

Sted

Brønnøysund

Status

Ferdigstilt

Periode

2016 – 2022

Areal

2800 m² BTA

Funksjon

Helsebygg

Fagområde

Prosjekteringsgruppeleder (PGL), arkitekt, interiørarkitekt, BIM koordinator

Nybygget er lokalisert vest for dagens Helse- og omsorgssenter i Brønnøysund med nytt felles inngangsparti. Nybygget sammen med eksisterende bygg gir rom for en ny større forplass, synlig ved ankomst. Nybyggets uttrykk med sitt fargete fasademønster skal forsterke synligheten og understreke betydningen av den nye funksjonen på stedet. DMS-et vil bidra til et langt større besøkstall i området.

De nye publikumsarealene er felles for nybygg og eksisterende. Det omfatter ny hovedinngang, vestibyle og en utvidelse av kafeen til et samlingspunkt for alle nær hovedinngangen. Det omfatter også en ny vertikal kommunikasjon med felles ventearealer i byggets øvre etasjer.

Bygget inneholder poliklinikker, ny legevakt, ambulansegarasje og støttefunksjoner for prehospitale tjenester. Poliklinikken har generelt store behandlingsrom med gode dagslysforhold og i tillegg en CT/røntgenenhet og et behandlingsområde for kjemoterapi med tilberedning av cytostatika.

Prosjektet ble gjennomført i regi av Brønnøy kommune som eier i samspill med Helgelandssykehuset som største leietaker. Bygget ble ferdigstilt i 2022.

Kontaktperson

Michael Geyer

Sivilarkitekt MNAL

+47 41 01 86 29

michael.geyer@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Norconsult AS

Faser

Alle faser

DMS garasje IK Ratio DMS 0137 redusert
1/3 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS Redigert front
2/3 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS corner redusert
3/3
DMS inngangsparti IK Ratio DMS 0130 redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS behandling IK Ratio DMS 0034 redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS interiour retusjert
DMS fasadeplater redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS trapperom redusert
DMS vindudetalj IK Ratio DMS 0097 redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur