Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sør-Helgeland

Nybygg for etablering av Helgelandsykehusets spesialisthelsetilbud i Brønnøysund, kombinert med en ny og utvidet legevakt og ambulansegarasje med de prehospitale tjenestens arbeidsrom og overnatting. Utført i regi av Brønnøy kommune og ferdigstilt i 2022.

Oppdragsgiver

Brønnøy kommune

Sted

Brønnøysund

Status

Ferdigstilt

Periode

2016 – 2022

Areal

2800 m² BTA

Funksjon

Helsebygg

Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sør-Helgeland er et nybygg for etablering av Helgelandsykehusets spesialisthelsetilbud i Brønnøysund.

Med DMS-et har behandlingstilbudet for 4 kommuner i Sør-Helgeland blitt betydelig forbedret. Den største delen av behandlingen kan nå foretas lokalt og reiseveiene for pasienter har blitt redusert enormt.

Nybygget er etablert som en utvidelse av dagens Helse- og omsorgssenter. Uttrykket av nybygget med sitt fargete fasademønstret skal forsterke synligheten og understreke betydningen av funksjonen for stedet.

Romfunksjonene i bygget omfatter publikumsarealer med ny hovedinngang og vestibyle i 3 etasjer, en poliklinikk, en ny og utvidet legevakt og en ambulansegarasje med de prehospitale tjenestens arbeidsrom og overnatting.

Poliklinikken har generelt store behandlingsrom med gode dagslysforhold og i tillegg en CT/røntgenenhet og et behandlingsområde for kjemoterapi med et laboratorium for cytostatikaproduksjon.

De nye publikumsarealene er felles for nybygg og eksisterende. Det omfatter også en ny vertikal kommunikasjon og en utvidelse av kafeen til et samlingspunkt for alle nær hovedinngangen.

Prosjektet ble gjennomført i regi av Brønnøy kommune i samspill med Helgelandsykehuset og ble ferdigstilt i 2022.

Kontaktperson

Michael Geyer

Sivilarkitekt MNAL

+47 41 01 86 29

michael.geyer@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Norconsult AS

Faser

Alle faser

DMS garasje IK Ratio DMS 0137 redusert
1/3 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS Redigert front
2/3 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS corner redusert
3/3
DMS inngangsparti IK Ratio DMS 0130 redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS behandling IK Ratio DMS 0034 redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS interiour retusjert
DMS fasadeplater redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS trapperom redusert
DMS vindudetalj IK Ratio DMS 0097 redusert
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
DMS a3d073ea 515f 43c5 9e13 14982248fb5f
Foto: Anette Fredriksen / Helgelandssykehuset