Brønnøysundregistrene

Nybygg for Brønnøysundregistrene på kaia i Brønnøysund huser ca. 600 arbeidsplasser, møte- og konferansesenter og tekniske arealer. Bygget er et offentlig formålsbygg og gir den nye rammen for utøvelse av registrenes nasjonale rolle. Oppdragsgiveren, Brønnøysundregistrene og Brønnøy kommune har hatt høye ambisjoner for byens største og viktigste byutviklingsprosjekt i sentrum med nærhet til Hurtigrutas anløp.

Oppdragsgiver

Søren Nielsen AS

Sted

Brønnøysund

Status

Ferdigstilt

Periode

2017 – 2021

Areal

15 000 m² BTA

Funksjon

Næringsbygg

Fagområde

Arkitekt, interiørarkitekt

Miljøkrav

Breeam Very Good

Det eksisterende bygget ble ansett ikke å være hensiktsmessig å videreutvikle og er revet i sin helhet. Det nye registerbygget ved sjøfronten har gitt byen en ny signatur og en opprustet havnefront. En ny havnepark gjenåpner siktaksen fra byen mot havet. Mot nord er det fortsatt et potensial for et kommende byggetrinn.

Nybygget har et høyt glassatrium i midten med gjennomlys fra by- til sjøside. Atriet rommer hovedinngang, vestibyle og hovedtrapp. Sosiale soner er lagt som "vannhull" på reposene. Disse er blitt attraktive møteplasser med mye lys, luft og utsikt. Kantinen med tilhørende takterrasse øverst har spektakulær utsikt mot storhavet og Vega.

Prosjektet har fokus på høy kvalitet samt å imøtekomme kravene til en moderne kunnskapsbedrift. Bygget er BREEAM-sertifisert til Very Good. Det er benyttet solide og varige materialer, det er fokus på fleksible arbeidsplasser og effektiv drift.

Registerets plassering i sentrum med inngang nær kollektivknutepunkt, opprustning av veinett og nye tverrforbindelser forsterker satsningen på grønn mobilitet og urbant byliv i Brønnøysund.

Kontaktperson

Karin Hagen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 81 47 80

karin.hagen@ratioark.no

IK Ratio Brreg 0387
1/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg Drone 0016
2/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0048
3/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0125
4/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0315
5/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0401
6/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0179
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0270
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0027
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0136
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0296
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0243
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0410
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur