Brønnøysundregistrene

Nytt kontorbygg for Brønnøysundregistrene i sentrum av Brønnøysund huser nesten 600 arbeidsplasser og gir en ny ramme for registrenes nasjonale og statlige rolle. Oppdragsgiveren, Brønnøysundregistrene og Brønnøy kommune har hatt høye ambisjoner for byens største og viktigste byutviklingsprosjekt som ble ferdigstilt i 2021. Bygget ligger på kaia i Brønnøysund i umiddelbar nærhet til sentrum og Hurtigrutas anløp.

Oppdragsgiver

Søren Nielsen AS

Sted

Brønnøysund

Status

Ferdigstilt

Periode

2017 – 2021

Areal

15 000 m2 BTA

Funksjon

Næringsbygg

Miljøkrav

Breeam Very Good

Med det nye registerbygget har sjøfronten fått en ny signatur. En ny og grønn havnepark vil gjenåpne siktaksen fra Havnegata mot havet og danne nye forbindelser mellom byen og en moderne opprustet havnefront.

Registerbygget er en del av en større byutviklingsstrategi for Brønnøysund, der tomten nord for registeret vil utvikles til urbane boliger og hotell. Ratio har også tatt del i reguleringen av området. Registerets plassering med inngang nær kollektivknutepunkt, opprustning av veinett og nye tverrforbindelser forsterker satsningen på grønn mobilitet og urbant byliv i Brønnøysund.

Prosjektet har fokus på høy kvalitet og strenge miljøkrav, samt å imøtekomme kravene til en moderne kunnskapsbedrift. Det er benyttet solide og varige materialer og det er fokus på fleksible arbeidsplasser og effektiv drift.

Hovedinngangen er plassert midt i bygget, der et høyt glassatrium forbinder bygningskroppene. Hovedtrappa i atriet forbinder alle plan både vertikalt og horisontalt. "Vannhull" er lagt på hovedreposene som med lys, luft og utsikt har blitt attraktive møteplasser. Kantinen med tilhørende takterrasse er plassert øverst i bygget med spektakulær utsikt mot storhavet og Vega.

Kontaktperson

Karin Hagen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 81 47 80

karin.hagen@ratioark.no

IK Ratio Brreg 0387
1/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg Drone 0016
2/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0048
3/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0125
4/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0315
5/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0401
6/6 Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0179
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0270
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0027
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0136
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0296
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0243
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur
IK Ratio Brreg 0410
Foto: Ivar Kvaal/ Hest Agentur