Arkitema og Ratio tegner nytt akuttsjukehus på Hjelset

NYHET – 19.12.19

Team Hjelset

Skanska, med ansvar for totalentreprisen på vegne av Helse Møre og Romsdal, har inngått kontrakt med COWI AS, Arkitema Architects AS og Ratio Arkitekter AS.

Fra pressemeldingen til Skanska:

Skanska har valgt arkitekt og rådgiver som skal bidra i samspill og utvikling av nytt akuttsjukehus på Hjelset. COWI AS skal være rådgiver for bygningsmessige og tekniske fag. Arkitema Architects i samarbeid med Ratio arkitekter AS vil ha ansvaret for arkitekttjenester for prosjektet.

Det er Skanska, med ansvar for totalentreprisen på vegne av Helse Møre og Romsdal, som har inngått kontrakt med COWI AS, Arkitema Architects AS og Ratio Arkitekter AS.

- Vi er veldig glad for at vi har fått arkitekter og rådgivere på plass og gleder oss til å samarbeide med Arkitema/Ratio og COWI for optimalisering av løsninger for dette viktige prosjektet, sier prosjektleder i Skanska, Frode Berg.

Flytter inn
Denne uken flytter arkitekter og rådgivere inn på Skanskas Trondheimskontor «Powerhouse» på Brattørkaia, der Skanska, Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal har sittet samlokalisert siden oktober.

- Med gode arkitektar og rådgivande byggingeniørar på plass kan vi intensivere arbeidet. Målet er å utforme eit framtidsretta akuttsjukehus på best mogleg måte både for pasientar, pårørande og dei tilsette og med dei funksjonane og kapasiteten som er vedtatt, seier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal

- Vi er stolte og takknemlige over at Skanska har valgt oss som sin samarbeidspartner til dette spennende og viktige samfunnsoppdraget, og vi er ydmyke overfor det store arbeidet som allerede er gjort i prosjektet. Vi vil søke å videreføre de kvalitetene som ligger i prosjektets historikk, og vi gleder oss til å videreutvikle og realisere det nye sykehuset på Hjelset sammen med teamet, sier oppdragsansvarlig arkitekt for Arkitema/Ratio, Anne Guri Grimsby

Både Cowi og Arkitema/Ratio og har god erfaring fra sykehusprosjekter og samspill. De stiller med kompetanse og erfaringer fra gjennomførte sykehusprosjekt som har direkte overføringsverdi til dette prosjektet. Særlig relevante er Nytt sykehus på Gaustad i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset. Dette er store, komplekse anlegg som inneholder alle de funksjoner som skal inn på Hjelset.

- Vi er takknemlig for den tilliten Skanska og Sykehusbygg viser oss. Dette samspillsprosjektet er en viktig milepæl for å realisere et bærekraftig og kostnadseffektivt sykehus på Hjelset. Med vår omfattende erfaring innenfor sykehusplanlegging, ser vi frem til et godt samarbeid med Skanska, Arkitema/Ratio og øvrige samspillspartnere, sier Kirsti Engebretsen Larssen, Direktør for forretningsutvikling i COWI Norge.

Mer informasjon om prosjektet:
Areal for bygget er i forprosjektet vurdert i størrelsesorden 50.000-55.000 m2 bruttoareal. Prosjektet skal realisere et komplett somatisk akuttsykehus inkludert arealer for psykisk helsevern. Byggestart for akuttsykehuset er planlagt til høsten 2020 og det forventes full drift ved sykehuset innen andre kvartal 2024.

Fra venstre på bildet: Skanska - Kjell Garberg, Cowi – Petter Måløy, Arkitema/Ratio – Adreas Gehe, Sykehusbygg – Harald Hasfjord, Skanska – Stein Eriksen, Cowi – Maret Gaare, Arkitema/Ratio – Anne Guri Grimsby, Arkitema/Ratio – Marte Austvik Letnes, Helse Møre og Romsdal – Ketil Landevåg Gaupset, Cowi – Terje Nilssen, Cowi - Elin Tørlen Lønvik