Ratio tegner nye Aker Sykehus

NYHET – 15.07.20

Bilde3

Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Sweco og Erichsen & Horgen er innstilt til stor kontrakt for prosjektering av nye Aker sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har innstilt det tverrfaglige teamet Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Sweco, Erichsen & Horgen og Bygganalyse til kontrakten for nye Aker sykehus. Innstillingen gjelder forprosjektfasen, med opsjon på detaljplanlegging og byggefase. Sykehusprosjektet er en viktig del av utbyggingen av Oslo Universitetssykehus (OUS).
I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet. Det nye sykehuset på Aker vil tjene som lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. Videre vil det det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet samles på Aker.

Det nye sykehuset på Aker vil bestå av ca 171.000 m2 BTA, hvorav 152.000 m2 er nybygg og 19.000 m2 er ombygging. Arbeidet med forprosjektfasen skal etter planen starte høsten 2020. Byggestart er planlagt i 2023, med ferdigstilling og drift i 2030.

‒ Vi er stolte og ydmyke over å bli innstilt til den viktige oppgaven med å utvikle det nye sykehuset på Aker. Dette betyr at vårt team tilfredsstiller de høye kravene som er stilt i konkurransen, og en anerkjennelse av vår omfattende erfaring og kompetanse innenfor sykehusutbygging. Vårt team står bak prosjekteringen av noen av de største sykehusutbygginger i Norden, og vi vil tilføre prosjektet verdi gjennom utvikling av funksjonelle og bærekraftige løsninger av høy arkitektonisk kvalitet. Vi er klare til å ta fatt på oppgaven, og er takknemlige for å få muligheten til å videreutvikle og fullføre ett av de viktigste samfunns¬oppdragene i Norge, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter, på vegne av hele gruppen.

Karenstiden for kontrakten går ut 14. august.

Les mer

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture / AART architects