Åpning av Sikkerhetsbygget, St Olavs Hospital

NYHET – 27.10.21

RATIO photo m herzog visualis images 9
Foto: m.herzog / visualis-images

Onsdag, 27. oktober åpnet det nye Sikkerhetsbygget til St. Olavs Hospital på Østmarka. Bygget er et moderne sikkerhetsbygg med høyeste sikkerhetsnivå tilpasset moderne behandlingsformer innen sikkerhetspsykiatri. Utforming av bygg og arealer er basert på idealer om «helende arkitektur» og det er lagt stor omsorg i utforming og detaljering for å skape de beste rammer for pasientbehandling av de mest sårbare og komplekse pasienter.

I disposisjon og utforming er fokus på sikkerhet og trygghet, men også med tanke om å skape håp, muligheter og erfaringer for pasient og behandler. Designet er basert på kjerneverdiene som ligger til grunn for psykisk helsevern - pasienten i sentrum og i romlig utforming er lagt til rette for nærhet mellom funksjoner, åpenhet og kontakt mellom mennesker, forholdet ute /inne, materialer og overflater og dags- og kunstlys.

Sikkerhetsavdelingen på Østmarka er det første sikkerhetsbygget som er bygget til sitt formål i Norge.

Samarbeidspartnere: Karlsson Arkitekter, COWI og Schønherr.

Les mer om prosjektet Sikkerhetsbygget, St. Olavs Hospital