Om Ratio

RATIO MHH Ivar Kvaal 14

Ordet ”ratio” omfatter forhold, proporsjon, beregning, hensikt, mening, tanke og fornuft. Vi heter RATIO fordi det beskriver vårt arbeid med fokus på forholdet mellom mennesker, hus og omgivelser.

Arkitektur er å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og samhandling. I alle våre prosjekter tar vi utgangspunkt i menneskene som skal bebo, bruke og forholde seg til bygningen. Denne holdningen ønsker vi å ivareta gjennom hele prosjekteringsprosessen, det krever omsorg for alle ledd – fra det overordnede plangrepet til den lille detaljen, fra skisse til ferdig bygg.

Antall Ansatte

74 arkitekter, interiørarkitekter, bygningskonstruktører, BIM-arkitekter og ledelse

Lokasjon

Drammensveien 130, Oslo

Prosjekteringsprosessen er basert på en god og tett dialog med oppdragsgiver og brukere og en åpen, inkluderende og tillitsbasert samhandling mellom de prosjekterende – gjennom hele prosessen. Med dette utgangspunktet ønsker vi å skape bygninger som alle er unike, fordi de er resultat av unike prosesser, for det enkelte prosjekt.

Vi vet at miljøet har en tålegrense, og at klimaet er i ubalanse. Vi ønsker å bidra til en bedre framtid, ved å skape bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer.

Vår visjon

Med omsorg for hverdagen. RATIO er formgivere, problemløsere og gode på å forstå mennesket vi skaper arkitektur for. Vi finner glede i å lage gode rammer for andres hverdag ved å se det store i det små.

Rom for opplevelse. Vi ønsker at våre bygg skal berike folks liv, enten det er gjennom små hverdagsøyeblikk eller store begivenheter.

RATIO går inn i nye oppgaver med åpenhet og nysgjerrighet. Utvikling og nyskaping starter alltid med en tanke, som da en detalj til en bolig endte opp med å definere passivhusstandarden i Norge. Ratio er med på å definere fremtidens løsninger.

Som forvaltere av store ressurser er vi vårt ansvar bevisst. Vi må fatte beslutninger basert på bred kunnskap, denne kunnskapen er grunnmuren i RATIO og fordelt på mange hoder. Kraften ligger i at summen av oss alle gir den enkelte mulighet til å levere over evne.

RATIO står for en faglig dyktighet og kreativitet som kommer av viljen til å utforske og utfordre. Med lidenskap for faget graver vi i dybden for å finne de gode løsningene.

Vi prosjekterer ofte i store fellesskap fordi oppgavene krever det. Dette har gitt en grunnleggende forståelse av vår rolle som del av en helhet og respekt for de andre aktørenes behov.

RATIO skaper arkitektur som både samfunnet og planeten har råd til. Økonomisk -, sosial - og miljømessig bærekraft behøver ikke være motsetninger.

Vår historie

RATIO arkitekter as er en fusjon av tidligere Medplan as arkitekter og BGO arkitekter as. Selskapene fusjonerte i 2010. RATIO representerer et sterkt kompetansemiljø, med bredde i erfaring med henhold til prosjekttyper og prosjektenes størrelse og kompleksitet – og med engasjerte og dyktige medarbeidere. Våre prosjekter utvikles i team-arbeid, i prosesser som får fram det beste i hver enkelt medarbeider.

Etablert

September 2010

Organisasjon

BGO arkitekter as og Medplan as arkitekter besluttet å formalisere mer enn 10 års samboerskap og fusjonerte i 2010.
I den forbindelse byttet vi navn til RATIO arkitekter as.

Vi valgte navnet RATIO, fordi det blant annet står for forhold mellom mennesker, mellom mennesker og natur, mennesker og hus. Arkitektur handler om å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og samhandling.

Euismod aliquam pellentesque vel integer suspendisse sit est. Et faucibus sapien, sed eu est lacus. Viverra non quis donec aliquet. Purus pulvinar lacinia rhoncus, eget in porta praesent. In vitae non diam, purus vel. In sollicitudin eu mi dignissim elementum lacus, nibh id. Ullamcorper nisl, purus eget nec. Ipsum amet dictum integer pretium integer ipsum cursus.

Daglig leder

Solveig Dahl Grue, sivilarkitekt MNAL

Kvalitetsansvarlig

Terje Gundersen