Vi har fått ny daglig leder!

NYHET – 19.10.22

Solveig Strand Ratio

Solveig Strand er på ingen måte et ukjent fjes på kontoret. Solveig har 23 års erfaring som sivilarkitekt, hvorav de siste 16 årene i Ratio. I sommer ble hun en del av kontorets eiergruppe, og nå tar hun fatt på vervet som daglig leder.

Solveig er en svært dyktig og kompetent leder med stor faglig integritet. Hun har lang erfaring med å lede arkitektteam i komplekse prosjekterings-oppgaver, blant annet nybygg for Medisin og Helsefag ved Universitetet i Tromsø og Livsvitenskapsbygget for Universitetet i Oslo. Med Solveig Strand får vi en daglig leder med bred kunnskap om arkitektfaget og med solid forankring i vår organisasjon.

– Jeg ser frem til å ivareta og videreutvikle Ratios posisjon som et ledende arkitektkontor med høy kompetanse på komplekse formålsbygg. Vi skal fortsette å fremme god arkitektonisk kvalitet i kombinasjon med effektive prosjekterings- og byggeprosesser. Kontoret har lenge hatt stort engasjement for miljø og bærekraft, og vi skal fortsette å styrke dette for å kunne levere det kundene og samfunnet vil være på jakt etter i fremtiden. Jeg ser frem til å videreutvikle de gode relasjonene vi har med brukere, byggherrer og samarbeidspartnere, sier Solveig Strand.