Team Aker skal prosjektere Norges største lokalsykehus - Nye Aker

NYHET – 29.03.23

1 Sommatik inngang sinsenaksen

Ratio arkitekter er glade for å være del av Team Aker som sammen med Sweco, Multiconsult og Arkitema er utnevnt til å designe Nye Aker sykehus i Oslo.

Høsten 2022 leverte teamet forprosjektrapporten til Nye Aker sykehus. Dette er nå fulgt opp med Helse Sør-Øst RHF å ha gitt neste steg i prosjektet til Team Aker, og nå er prosjektet klart til å sette i gang.

Nye Aker sykehus blir et av de største byggeprosjektene i Norge. Sykehuset skal bli en viktig arena for forskning, utdanning og innovasjon. Prosjektet omfatter både nybygging og gjenbruk av eksisterende bygg. Det vil være et bygningskompleks som tilpasser seg stedets karakter, med innslag av eksisterende bebyggelse og uteområder med historisk verdi.

Etter planen skal Nye Aker sykehus stå ferdig i 2030 og være i full drift fra 2031.

Les mer om «Nye Aker sykehus» i pressemeldingen her:
https://lnkd.in/gFTdX3U7